Kandidatliste FV 2015 - Drengeomskæring

Klik på kolonnehoveder for sortering op/ned
"+
ListeKandidatKredsHoldning til udsagnet "Drengeomskæring skal forbydes", jvf profil på(180grader.dk)Andre til- og udsagn
ÅAnders Stjernholm Københavns Omegns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er klart for en minimumsalder for omskæring af begge køn. Hvis der skal foretages unødvendige kirurgiske indgreb på en person skal vedkommende være myndig og selvbestemmende. For mig er det et spørgsmål om religionsfrihed. Barnets religionsfrihed." FB 2015.06.14
ÅBjarke Charlie Serritslev Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"For år tilbage, ja faktisk ikke så mange endda, var jeg klar tilhænger af omskæring på drengebørn. Tilhænger er måske så meget sagt, men jeg var ikke modstander. Det var jeg grundet lige dele (misforstået) respekt for andre religioner og andre kulturer. Hvilket i sig selv er et paradoks, da jeg altid har været i mod kvindelig omskæring. Siden da har jeg læst op på emnet, og som det fremgår af din video, er det svært sundhedsmæssigt uforsvarligt at omskære såvel drenge- som pigebørn. Derfor er jeg nu klar modstander af omskæring, da sundhed bør sættes over en hver religion og kultur. Men det er et meget følsomt emne for mange, og derfor ved jeg også debatten vil blive ophedet i nogle situationer, men jeg prøver at holde hovedet koldt, når jeg forholder mig til emnet. Men først og fremmest vil jeg forsvare de børn, som ikke har muligheden for at sige fra. Så det bliver et klar NEJ TAK til omskæring her fra. Dette er 100 % et udtryk for min egen personlige holdning. " FB 2015.06.14
+-ÅCarolina Magdalene Maier Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede" Jeg er grundlæggende imod kropslige indgreb, som foretages imod den natur, vi fødes med - altså f.eks. omskæring hos menneskebørn - så længe barnet ikke er myndigt og dermed selvbestemmende. Det er - for mig - et brud på barnets rettigheder over sin egen krop. Derfor er jeg også tilhænger af at indføre en lov om en minimumsalder for omskæring af raske drenge. " FB 2015.06.14
+-ÅChristian Poll Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ÅErik Valentin Fischer Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er tilhænger af forslaget om en minimumsalder." FB 2015.06.14
ÅJan Kristoffersen Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er tilhænger [af et forslag om en aldersgrænse." FB 2015.06.14
+-ÅJosephine Fock Østjyllands Storkreds (4)Enig" "Personligt er jeg imod drengeomskæring..Selvfølgelig skal drenge og piger sidestilles her i lovgivningen." FB 2015.06.14
ÅKim Hyttel Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede" Jeg personlig er tilhænger af en minimumsalder for omskæring for drenge som foreslået på 18 år og hvis jeg kommer i folketinget, vil jeg stemme for dette. Jeg synes det er indlysende. Men ikke ukontroversielt, al den stund det har den kultisk ceremonielle betydning som tilfældet er i den jødiske og arabiske kultur. Så jeg vil mene at de er et af de spørgsmål hvor man skal stille Alternativets medlemmer frit. Men undertegnede er en sikker stemme imod. " FB 2015.06.14
ÅKarl Magnus Bidstrup Fyns Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede"Jeg behøver ingen diskussion til at sige at der bør være en aldersgrænse. Religion eller ej, forældre bør aldrig have mulighed for at træffe sådan en beslutning for deres barn." FB 2015.06.14
ÅNiko H. Grünfeld Østjyllands Storkreds (5)Meget enigVideo: Niko Grunfeld - omskæring er ikke for børn
ÅNikolaj Amstrup Fyns Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede"Vores krop er vores egen, ikke vores forældres eller bedsteforældres. Både drenge og piger bør beskyttes mod fysiske overgreb af den karakter. Jeg er selv omskåret af medicinske årsager, og har derfor mine egne erfaringer og absolut ingen problemer. Min fokus ligger på børnenes ret til at bestemme over egen krop og beskyttelsen af dem og deres rettigheder. En minimumsalder kunne være ét værktøj af flere. " FB 2015.06.14
+-ÅRasmus Nordqvist Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Min personlige holdning er at man ikke skal omskærer børn hvor der ikke er en medicinsk grund til det. Jeg er selvfølgelig tilhænger af lovgivning [om en minimumsalder] FB 2015.06.09
+-ÅRoger Matthisen Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstedeStøtter ikke en aldersgrænse p.t. og vil formentlig ikke komme til at gøre det. "Jeg vil lave en officiel udmelding, når jeg er nået til ende i mine overvejelser." FB 2014.06.14
ÅRolf Bjerre Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg må indrømme jeg er lidt uafklaret. Det er mange traditionsmæssige og religiøse aspekter i sagen. Det er i min optik vildt at skære i små børn - men der ligger nogle traditionsbundne aspekter i vejen for at jeg kan tage virkelig stilling." FB 2015.06.14
ÅRune Peter Wingaard Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ÅSteen Rågård Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg finder omskæring meget kritisabel. Jeg erkender dog, at børn fra kulturer, hvor omskæring praktiseres, kan opleve sociale vanskeligheder, hvis vi forbyder omskæring i Danmark. Desuden kan man forvente, at et forbud kan betyde, at omskæringen i stedet bliver foretaget i udlandet. Det kan føre til, at disse drenge ikke tør/må vise sig nøgne for andre i Danmark, af frygt for at udstille deres families lovovertrædelse – eller ikke tør/må i deres egen kulturkreds, hvis de ikke er blevet omskåret. Problemet er med andre ord kompliceret. Min grundholdning er dog, at vi bør forbyde fysisk unødvendige og skadelige indgreb på børn. Og kulturelt baserede indgreb bør være en beslutning, de selv foretager, når de er gamle nok til det. Der er kulturforhold (herunder også tvangsægteskaber), vi ikke bare skal acceptere, selvom vi har det fint med et multikulturelt samfund. Men samtidig må vi have blik for de sociale komplikationer, et forbud kan føre til, og her afhjælpe disse i det omfang det er muligt. En svær balance, men jeg mener, at et forbud må være det rigtige. Inden jeg evt. skulle stemme om det, vil jeg dog gerne have nogle seriøse drøftelser med de kulturer, som bliver berørt af et sådan forbud." FB 2015.06.14
ÅTanja Schjellerup Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstedeEr tilhænger af lovgivning om en minimumsalder. FB 2015.06.09 "Jeg går ikke ind for omskæring af hverken drenge eller piger med mindre at det er kirugisk/medicinsk nødvendigt. Dog mener jeg, at de skal have lov til at lade sig omskære, hvis de vil når de er modne nok til at træffe beslutningen for egen krop og samtidig også er blevet oplyst om de mulige konsekvenser. Det er et yderst ømfindigt emne fordi vi piller ved kulturer, traditioner og religion, meninger, holdninger og mere til -" FB 2015.06.14
ÅThomas Risum RasmussenØstjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg synes det er forkasteligt, at der sondres mellem piger og drenges omskæring, og andre former for kulturel og religiøs skamfering af børn. Hvis det stod til mig, skulle det være et helt personligt valg, om man ønskede at blive omskåret. At man fratager et barn noget så personligt, synes jeg er skammeligt. Jeg ville, personligt, være tilhænger af en lov, som sørgede for at det var barnets valg, og ikke dets forældres, kulturs eller religions." FB 2015.06.14
ÅTina KjærØstjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg har stor respekt for kulturelle og religiøse (to sider af samme sag) traditioner. Men jeg har endnu større respekt for menneskers ret til at bestemme over egen krop. Jeg er selv mor - til en pige og en dreng. Og tanken om, at nogen skulle skære i mine børn gør direkte ondt. Jeg er tilhænger af at indføre en lov om en minimumsalder (selve alderen er jeg ikke klog på lige nu) for omskæring af raske drenge." FB 2015.06.14
+-ÅTorsten Gejl Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er klar modstander af omskæring. helt enkelt. Ja, lad dem selv bestemme, når de bliver gamle nok." FB 2015.06.14
+-ÅUffe Elbæk Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt“Min holdning er krystalklar. Det er personen selv, der skal tage stilling til omskæring. Dvs. når vedkommende er blevet myndig, længere er den ikke.” ID
+-ÅUlla Berndt Sørensen Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtEr blevet opfordret til at give sin mening til kende på FB, men kommenterer blot:"Jeg er desværre alt for optaget pt af valgkampagne og eksamensperioden på gymnasiet." FB 2015.06.14
ÅUzma Ahmed Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtEr blevet opfordret til at give sin mening til kende på FB, men har slettet opfordringen uden at besvare eller iøvrigt kommentere. FB 2015.06.09
++ELChristian Juhl Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtMener personligt at man ikke bør omskære raske drenge under 18 år, og er tilhænger af en minimumsalder på 18 år. FB 2014.11.29
ELEmma Katrine Lyng Svensson Nordjyllands Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede"I Enhedslisten mener vi, at det er meget problematisk at lade små drenge omskære, før de selv er gamle nok til at tage stilling til om de ønsker det eller ej. Omvendt anerkender jeg også, at omskæring har en meget stor betydning for både jødiske og muslimske trossamfund i Danmark og at disse grupper risikerer at føle sig meget fremmedgjorte og uvelkomne i Danmark, hvis vi indfører et decideret forbud. Jeg håber, at vi kan komme langt med en konstruktiv dialog. "
+-ELEva Flyvholm Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg hælder nok mest til til nej, vi skal ikke have et forbud. Det vigtige må være at alt foregår under sundhedsforsvarlige forhold" TV ØST 2015.06.08
++ELFinn Sørensen Københavns Storkreds (5)Meget enig
++ELHenning Hyllested Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
+-ELJakob Sølvhøj Vestjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ELJette Gottlieb Københavns Storkreds (4)Enig
++ELJohanne Schmidt-Nielsen Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ELLine Hjarsø (0)Profilen er ikke udfyldt
+-ELMaria Reumert Gjerding (0)Profilen er ikke udfyldt
++ELNikolaj Villumsen (0)Profilen er ikke udfyldt
+-ELPelle Dragsted (0)Profilen er ikke udfyldt
++ELPernille Skipper (0)Profilen er ikke udfyldt
ELPia Boisen Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
-+ELRosa Lund (0)Profilen er ikke udfyldt
+-ELRune Lund Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"jeg er stor modstander af omskæring, også af raske drenge, men jeg mener ikke, at vi i dag i forhold til de raske drenge skal skride ind med lovgivning. Så nej, jeg er ikke tilhænger af indførsel af en minimumsalder. Vi ville med en sådan lovgivning jage alle muslimer og jøder ud af Danmark." FB 2015.06.15
++ELStine Brix (0)Profilen er ikke udfyldt"Man bør indføre en aldersgrænse på 15 år, så man selv kan træffe beslutning om et medicinsk indgreb på egen krop" ID
++ELSøren Egge Rasmussen Østjyllands Storkreds (4)Enig
+-ELSøren Søndergaard (0)Profilen er ikke udfyldt
AAnders Andreasen (0)Profilen er ikke udfyldt" jeg personligt ekstremt svært ved at se behovet for omskæringer, der ikke er medicinsk begrundet. Jeg tror dog ikke at et forbud vil kunne løse udfordringen alene. Vi vil her risikere at indgrebet istedet sker uautoriseret, foretages i udlandet eller at nogle kunne fristes til at fremtvinge en situation, hvor indgrebet er nødvendigt.

Derfor er det tvingende nødvendigt at en forbud suppleres med både sker en massiv bearbejdning af de religiøse holdninger og af kommende forældre, med baggrund i de konkrete videnskabelige og sundhedsmæssige udfordringer ved omskæringer. Desværre oplever jeg at argumentet om barnets selvbestemmelsesret ofte bliver tilsidesat, ift f.eks religiøse tilhørsforhold eller familiær historie. Netop derfor er kommunikationen og dialogen ekstrem vigtig som supplement til lovgivning." FB 2015.06.05
++AAne Halsboe-Jørgensen Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AAnne Paulin Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
-+AAnne Sina Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AAnnette Lind Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
++AAstrid Krag Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller“Der bliver ikke indført forbud mod omskæringer af drengebørn.” “- Vi skal have sikkerhed for, at omskæringerne finder sted på forsvarlig vis. Derfor stiller jeg krav om, at omskæringer af drenge, som er mere end to måneder, skal foretages på klinikker, der er registreret i Sundhedsstyrelsen” ID
++ABenny Engelbrecht Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg må sige at jeg simpelthen ikke har formået at forstå hvorfor nogen vil omskære af religiøse årsager - uanset om det er drenge eller piger. Men jeg har heller ikke taget mig tiden til at forsøge at forstå det. Jeg ville rigtig gerne have deltaget i den høring Folketingets seksualpolitiske netværk holdt om emnet, men desværre tillod tiden det ikke. Jeg har derfor heller ikke taget stilling til de konkrete spørgsmål du stiller, men er generelt skeptisk i forhold til indgreb der ikke er medicinsk begrundede." FB 2014.11.30
++ABjarne Corydon (0)Profilen er ikke udfyldt
++ABjarne Laustsen Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ABo Kømler (0)Profilen er ikke udfyldt
-+ACarsten Hansen Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AChresten Anker Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
AChristen Sørensen Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
++AChristian Rabjerg Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++AChristine Antorini Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AClaus Larsen-Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
++ADan Jørgensen (0)Profilen er ikke udfyldt
++ADaniel Toft Jakobsen (0)Profilen er ikke udfyldt
ADennis Schnell-Lauritzen (0)Profilen er ikke udfyldt
ADitte Brøndum (0)Profilen er ikke udfyldt
++AErik Christensen Fyns Storkreds (3)Hverken/eller
++AFlemming Møller Mortensen Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Det har vi ikke drøftet, hvordan vi skal forholde os til det. Det er ikke gunstigt, at jeg går ud og melder en entydig holdning ud." ID
AFrank Heidemann Sørensen (0)Profilen er ikke udfyldt
AFrede Skaaning Fyns Storkreds (5)Meget enig"Jeg er imod en hver form for omskæring af både drenge og piger. Det skal være strafbart at udføre også for forældre der lægger børn til. Jeg er selv kristen og mon ikke Vorherre har skabt os som vi nu en gang er? Jeg tror det. Så hvorfor lave om på det." FB 2014.11.23
AHelle Dam Vestjyllands Storkreds (4)Enig
AHelle Due Buchvaldt Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig"Jeg synes, det skal være ulovligt at foretage omskæring af raske drenge under 18 år i Danmark. Nøjagtigt ligesom der gør sig gældende for piger. Såfremt drenge over 18 år ønsker ikke-terapeutisk omskæring skal det være forbeholft læger og skal betales af personen selv og ikke via staten"
++AHelle Thorning-Schmidt Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AHenrik Dam Kristensen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
++AHenrik Sass Larsen Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AJacob Lund Bornholms Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede
++AJan Johansen Fyns Storkreds (3)Hverken/eller
AJeannie Thorving Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
++AJens Joel Østjyllands Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldt
-+AJeppe Bruus Københavns Omegns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AJesper Hostrup Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
++AJesper Petersen Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AJohn Dyrby Paulsen Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AJohn E. Nyborg (0)Profilen er ikke udfyldt"Min holdning er at det absolut ikke er nødvendig med omskæring af raske drenge under 18 år. Jeg er af den opfattelse at man skal være myndig, da man selv bestemmer over sin egen krop, førend det tillades med omskæring eller anden påvirkning af kroppen, såsom tatoveringer. Et fremtidig lovforslag der skal bakke op om et forbud, vil være at foretrække, dog er der visse problemstillinger heri. Omskæring er i visse kulturer bundet op på religiøse handlinger, og et forbud vil kunne betragtes som en krænkelse af religionsfriheden, endvidere vil et forbud kunne føre til udførelse af indgrebet under forhold der ikke er tilrådeligt, og dermed til yderlig fare for barnets liv og levned. Derfor er det svært at svare klart på forslaget om lovforslaget, som umiddelbart tiltaler mig, men som også kan få utilsigtede konsekvenser." FB 2014.11.09
++AJulie Skovsby Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AKaare Dybvad Sjællands Storkreds (4)Enig
++AKaren Johanne Klint Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AKarin Gaardsted Vestjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AKasper Roug (0)Profilen er ikke udfyldt
AKasper Skov Andersen Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
AKenneth F. Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
AKim Qvist Østjyllands Storkreds (4)Enig
++AKirsten Brosbøl Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AKristian Westfall (0)Profilen er ikke udfyldt
ALars Aslan Rasmussen (0)Profilen er ikke udfyldt
ALars Fibæk (0)Profilen er ikke udfyldt
ALars Goldschmidt (0)Profilen er ikke udfyldt
++ALea Wermelin Bornholms Storkreds (3)Hverken/eller
++ALeif Lahn Jensen Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++ALennart Damsbo-Andersen Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AMagnus Heunicke Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AMaja Panduro Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AMalou Lunderød (0)Profilen er ikke udfyldt
AMalte Larsen (0)Profilen er ikke udfyldt
AMartin Mølbak (0)Profilen er ikke udfyldt
++AMattias Tesfaye (0)Profilen er ikke udfyldt
++AMette Frederiksen Københavns Omegns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AMette Gjerskov Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtTweet "Rimeligt ritual eller lemlæstelse? Skulle omskæring af drenge ikke vente til de selv kan beslutte som 18-årige?" ID
++AMette Reissmann Københavns Storkreds (4)Enig
AMiki Dam Larsen Københavns Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede"Jeg mener, at en minimumsalder på 18 er en rimelig løsning. Jeg har fulgt debatten og har som oftest været enig i Morten Frisch's synspunkter: det bør være individets eget valg, da omskæring ingen praktisk fordel har, men indebærer en risiko." FB 2015.06.09
++AMogens Jensen Vestjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AMogens Lykketoft Københavns Omegsn Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AMorten Bødskov Københavns Omegns Storkreds (2)Uenig
AMorten Ryom (0)Profilen er ikke udfyldt
++ANick Hækkerup Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++ANicolai Wammen Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ANiels Ole Beck Sydjyllands Storkreds (4)Enig
-+AOle Hækkerup Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++AOrla Hav Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
AOve Jensen Sydjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
APer Husted Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++APernille Rosenkrantz-Theil Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++APernille Schnoor (0)Profilen er ikke udfyldt
APeter Duetoft Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Det er som så mange etiske og kulturelle spørgsmål vanskeligt at svare klart på. På den ene side har du stærke argumenter - på den anden side har spørgsmålet jo ofte været misbrugt eksempelvis i antisemitisk sammenhæng. Jeg har ofte drøftet det med ledende medlemmer af den jødiske menighed. Jeg er nået til, at jeg ikke støtter et forbud" FB 2015.06.14
++APeter Hummelgaard Thomsen (0)Profilen er ikke udfyldtImod omskæring, men tøvende vedr. lovgivning på området. ID
++ARasmus Horn Langhoff Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
++ARasmus Prehn Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++ASimon Kollerup Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
ASimon Pihl Sørensen (0)Profilen er ikke udfyldt
ASimon Simonsen (0)Profilen er ikke udfyldt
ASine Heltberg (0)Profilen er ikke udfyldt
++AThomas Jensen Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
ATommy Peter Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
ATorben Hansen Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede
++ATrine Bramsen Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
-+ATroels Ravn Sydjyllands Storkreds (4)Enig
++AYildiz Akdogan Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB blevet opfordret til at give sin mening til kende i oktober 2014, men fulgte ikke opfordringen.Har ifølge artikel i KD ved en valgduel i Tingbjerg understreget at det ville være forkert at forbyde mandlig omskæring.
RVAbbas Razvi (0)Profilen er ikke udfyldt
RVAbir Al-kalemji Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Når så gennemgribende en handling som drengeomskæring foretages på basis af en (religiøs) holdning, bør den person, som udsættes for indgrebet, være enig i den holdning. Det kan vedkommende ikke være som barn. Det centrale i denne sag er således barnets ret til at bestemme over egen krop. Jeg støtter derop op om at give drengen muligheden for valg eller fravalg af indgrebet ved myndighedsalderen." FB 2014.11.25
RVAndré Just Vedgren Københavns Storkreds (5)Meget enig
RVAndreas Pourkamali (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVAndreas Steenberg Vestjyllands Storkreds (4)Enig
RVAnne Marie Geisler Andersen Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
RVBente Johansen Bornholms Storkreds (5)Meget enig"Min holdning er helt klar, jeg mener omskæring af raske drenge burde forbydes. Jeg vil støtte et sådant lovforslag" FB 2014.10
RVBjørn Johannes Bjerrehøj Fyns Storkreds (4)Enig
-+RVCamilla Hersom (0)Profilen er ikke udfyldt"Vi er ikke parate til at forbyde det…. ‘et meget stort flertal’ i partiet er imod omskæringer af drengebørn." ID
RVCamilla Kampmann Nordsjællands Storkreds (4)Enig"jeg er på linie med mit parti, og er imod omskæring - jeg vil lade eksperter rådgive hvordan en evt Lovgivning skal udformes, da jeg ikke ved nok om området."
RVCarl Osbæck Adelkilde (0)Profilen er ikke udfyldt
RVCarsten Bech Østjyllands Storkreds (5)Meget enig"Børn er selvstændige individer med ret til at bestemme over egen krop. Ved omskæring udsættes børn for en unødvendig operation, som giver livsvarige gener. Det forbud, der gælder for piger, skal selvfølgelig også være gældende for drenge"
RVCheri-Mae Marlena Williamson (0)Profilen er ikke udfyldt
RVChristian Scharling (0)Profilen er ikke udfyldt
RVDaniel Nyboe Andersen Nordjyllands Storkreds (4)Enig
RVEmrah Tuncer (0)Profilen er ikke udfyldt
RVErika Lorentsen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVGiajenthiran Velmurugan Nordjyllands Storkreds (2)Uenig "Jeg er modstander [af en aldersgrænse]" Henviser til samme begrundelse herfor som Ida Auken. FB. 2015.06.09
RVGitte Madsen Fyns Storkreds (4)Enig
RVHans Vestager (0)Profilen er ikke udfyldt
RVHelle Bækkelund Sørensen Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"For mig handler det om ligestilling. Jeg accepterer ikke , at piger omskæres af religiøse eller kulturelle grunde. Derfor accepterer jeg heller ikke, at drenge omskæres af religiøse eller kulturelle grunde. Jeg støtter en nedre aldersgrænse på 18 år for ikke-terapeutisk omskæring af drenge." FB 2014.11.14
-+RVHelle Løvgreen Mølvig (0)Profilen er ikke udfyldt
RVHenriette Bødewadt (0)Profilen er ikke udfyldt
RVHenrik Klitgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVIda Auken Københavns Storkreds (2)Uenig"Jeg er for den religiøse og kulturelle frihed til at lade sit drengebarn omskære." FB 2015.06.06
RVJacob Juul Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt"Helt grundliggende tror jeg på individets ret til at bestemme selv under hensyntagen til andre." Vil støtte et lovforslag om en aldersgrænse på 18 år for ikke-terapeutisk omskæring af drenge
RVJakob Lavrsen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVJan Heidebo (0)Profilen er ikke udfyldt
RVJeppe Trolle (0)Profilen er ikke udfyldt
RVJes Juul Lauesen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVJesper Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVJohannes Lebech Vestjyllands Storkreds (4)Enig"Jeg er imod omskæring af såvel drenge som piger uden medicinske begrundelser. Det betyder, at jeg må støtte et forbud mod disse indgreb, selvom jeg erkender, at et forbud rejser en lang række spørgsmål om religionsfrihed og forældres ret til at tage beslutninger på deres mindreårige børns vegne. Det bør også sikres, at et forbud ikke medfører illegale - ofte langt farligere - indgreb!" FB 2014.10
RVJohn Bach Thygesen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
RVJonna Buch Andersen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
RVKarsten Lauritsen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVKjeld Lundager Jørgensen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVKristian Hegaard (0)Profilen er ikke udfyldt
-+RVLiv Holm Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt“vi har intet imod, at myndige mennesker lader sig omskære efter eget valg. Voksne mennesker må generelt helt selv om deres religiøse ritualer, og de må skære hud af, tatovere sig, banke pinde gennem ørerne og alt muligt andet af religiøse, kulturelle eller æstetiske årsager. På sig selv.” Kronik sammen med Karsten Lauritzen, Venstre og Ole Birk Olesen. ID
-+RVLone Loklindt (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVLotte Rod (0)Profilen er ikke udfyldt
RVLouise Lundbeck Krog Nordjyllands Storkreds (5)Meget enig
-+RVManu Sareen (0)Profilen er ikke udfyldt“Jeg skal indrømme, at jeg igennem det sidste års tid, hvor jeg har fået mere viden om drengeomskæring, også er blevet opmærksom på, at det altså ikke er så ligetil, som jeg har troet. Og derfor har jeg også rykket mig der, for det går ud over mange mænds seksualitet og det har nogle fysiske konsekvenser. Selvom det bliver pakket ind i en religiøs kontekst skal vi turde tage denne her debat omkring omskæring også. … Jeg har fuld respekt for andres religiøsitet, men det betyder ikke, at jeg på nogen som helst måder accepterer, at man kan gøre alt i religionens navn. Derfor er denne debat helt vildt vanskelig, men man skal turde tage den.” ID
++RVMarianne Jelved (0)Profilen er ikke udfyldt
-+RVMarlene Borst Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt"Vi er et parti med plads til etiske diskussioner, og det her er en etisk diskussion. Jeg synes, den er vanskelig at være sort/hvid omkring. Personligt mener jeg, at det er vanskeligt at argumentere for, at man skal skære i sunde og raske drengebørn ud fra fornuft, men jeg mener ikke, at man bare kan kaste en kulturel og historisk praksis fuldstændigt over bord og sige, at halvdelen af verden så er barbarer"
++RVMartin Lidegaard (0)Profilen er ikke udfyldtSpm.Vil du støtte et lovforslag om at indføre en aldersgrænse (som iøvrigt er partiets politik) eller er du på samme vogn som Ida Auken, der ikke mener at drenge skal beskyttes? Martin Lidegaard:"Jeg er på partiets linje"
RVMathias von Jessen Fyns Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldt
RVMia Nyegaard (0)Profilen er ikke udfyldt"jeg hælder mere og mere til, at det forældre kan bestemme over deres børns krop stopper ved huller i ørene, og resten må vente" FB 2015.05.28
RVMogens Nyholm (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVMorten Østergaard (0)Profilen er ikke udfyldtImod omskæring af raske drenge, men pt. også mod lovgivning på området. ID
RVNadeem Farooq (0)Profilen er ikke udfyldt
RVNiels Wanning (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er principielt modstander af omskæring af alle børn og kan godt, som du foreslår, støtte en lov om en minimumsalder for omskæring. Så langt så godt. Det egentlige lovarbejde, og eventuelle sanktioner mod lovovertrædere, er dog vanskeligt at komme ind på her, da jeg først og fremmest er bekymret for at omskæringer i højere grad vil foregå i det skjulte under forhold, der ikke kan anses som optimale. .. ja jeg er tilhænger af, at indføre en lov om en minimumsalder for omskæring af raske drenge...ligesom vi har det for piger." FB 2015.06.09
RVNils Sjøberg (0)Profilen er ikke udfyldt
RVOle Lynggaard Jørgensen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
RVPernille Boye Koch (0)Profilen er ikke udfyldt "Jeg er naturligvis imod omskæring af både drenge og piger, og derfor må det rigtigste være at lade børnene selv tage stilling, når de er blevet myndige, altså er fyldt 18 år. Når jeg alligevel har tøvet lidt med at svare, er det fordi jeg er usikker på, om et forbud vil betyde, at forældre lader deres spædbørn omskære i det skjulte på køkkenbordet, af kvaksalvere eller andre, hvilket måske vil forværre situationen for nogle af de børn, det går ud over. Jeg har nu besluttet mig for, at signalet i et forbud for børn og unge under 18 er så vigtigt (og formentlig kan medvirke til en vigtig kulturændring i de religiøse samfund), at vi må arbejde for en minimumsalder, og så forsøge at dæmme op for køkkenbordsomskæringer på anden vis." FB 2015.06.14
-+RVRasmus Helveg Petersen Sjællands Storkreds (2)Uenig
RVRune Christiansen Sydjyllands Storkreds (4)Enig"Jeg går principielt ind for et forbud mod al omskæring af små drengebørn, der foregår uden medicinsk begrundelse. Jeg vil personligt støtte et sådant forbud, og vil også gerne være med til at fremsætte det. Men helt uproblematisk er sagen ikke, og det kræver at vi finder et passende strafniveau, at vi kombinererer forbuddet med oplysning og samfunddebat, og at vi i øvrigt tydeligt gør det klart, at vi ikke er ude på at straffe eller marginalisere religiøse minoriteter.
RVSamira Nawa Amini Københavns Storkreds (1)Meget uenig
RVSander Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVSanne Bjørn (0)Profilen er ikke udfyldt
RVSean Littlewood (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVSofie Carsten Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
RVSophie Danneris Københavns Storkreds (4)Enig
RVStephan Kleinschmidt (0)Profilen er ikke udfyldt
RVSusanne Wad Leth Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig"Jeg synes ikke det bør være lovligt at omskære sunde drenge under 18 år. Det skal være et valg den enkelte selv træffer eller der skal være en sundhedsfaglig begrundelse. Jeg vil støtte et lovforslag, er forbyder omskæring af sunde drenge under 18." FB 2014.10
RVSvend Thorhauge (0)Profilen er ikke udfyldt
RVSøren Burcharth (0)Profilen er ikke udfyldt"Ud fra et princip om frihed og ret til at bestemme over egen krop, er jeg tilhænger af en regulering. " FB 2015.06.11
RVThomas Haslund Høj (0)Profilen er ikke udfyldt
RVTroels Brandt (0)Profilen er ikke udfyldt
++RVZenia Stampe (0)Profilen er ikke udfyldt
CAnders Johansson Fyns Storkreds (5)Meget enig
CAnette Brix Andreasen (0)Profilen er ikke udfyldt
CAnne Ginderskov Hansen Københavns Storkreds (3)Hverken/eller
++CBrian Mikkelsen (0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB i oktober 2014 blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen.
CBrigitte Klintskov Jerkel Sjællands Storkreds (4)Enig
CCasper Strunge Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
CCharlotte Dyremose(0)Profilen er ikke tilstede" Jeg synes det er dybt problematisk. Omskæring har store konsekvenser for drengene og jeg mener at forældrene burde undlade denne lemlæstelse, som jo aldrig kan omgøres og som drengene skal leve med hele deres liv." Er ikke afklaret med om der skal indføres en aldersgrænse på 18 år, men hælder til et nej, under hensyntagen til gammel religiøs tradition. Ser helst at man finder andre løsninger, som fx. dem hvor der blot prikkes i forhuden. FB 2014.10
CChristian Hartmann Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg mener at omskæring af børn SKAL forbydes. Aldersgrænsen for lovligt at få foretaget dette indgreb bør være 18 år. Jeg forholder mig ikke til det religiøse aspekt i sagen, men alene (individets) barnets ret til at bestemme over sin egen krop hele livet. Jeg mener der er tale om en grov krænkelse af barnets frihedsrettigheder når forældrene træffer en så dramatisk beslutning på barnets vegne. Aldersgrænsen på 18 år svarer til den danske myndighedsalder og dermed ret til at træffe beslutninger på egne vegne. Religiøse grupperingers rettigheder til at frit at dyrke deres religion i Danmark bør ALDRIG stå højere end det enkelte menneskes medfødte frihedsrettighed." FB 2015.06.15
CChristian Wedell-Neergaard Sjællands Storkreds (5)Meget enig
CDan Arnløv Jørgensen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg bryder mig ikke om unødvendige operationer og er derfor i mod omskæring, hvis folk vil omskæres kan de selv tage den beslutning når de fylder 18 år" FB 2015.06.16
-+CDaniel Rugholm Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
CHelle Bonnesen Københavns Storkreds (5)Meget enig
CHenrik Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
CHenrik Sørensen Københavns Omegns Storkreds (1)Meget uenig
CIanto Tryfan Davies Gerdes (0)Profilen er ikke udfyldt
CJette Philipsen (0)Profilen er ikke udfyldt
CJonathan Bitzow Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt
CKristian Egebæk Mortensen Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
-+CLars Barfoed (0)Profilen er ikke udfyldt
CLine Vanggaard Pedersen Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er ikke tilhænger af omskæring! Jeg synes det vil være fint med en 18 års minimums alder, så det er efter eget valg. Hvis der er et sundhedsmæssigt problem ved drenge/unge mænd så må lægerne selvfølge tage en vurdering og foretage hvad der er bedst. ..."
--CMads Holger Norgaard Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++CMai Mercado (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er skeptisk og kritisk over omskæring af sunde og raske drengebørn og hælder mod et forbud. Men jeg siger ikke ja til at støtte et lovforslag jeg ikke kender - det kender jeg ingen politikere der gør. Og jeg har også nogle spørgsmål som er ubesvarede: hvordan undgår man ulovlig omskæring i hjemmene - det vil jo være forfærdeligt hvis det samme antal drenge bliver omskåret - men at det så blot er på ulovlig vis."
CMarie Louise L.M. Friderichsen Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller"Nej, vi skal ikke have et forbud mod omskæring. Men vil skal have regler for, hvordan det foregår." TV ØST 2015.06.08
CMerete Scheelsbeck (0)Profilen er ikke udfyldt
++CMette Abildgaard Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig"Grundlæggende bryder jeg mig ikke om, at staten blander sig i folks religion. Religion er et meget privat valg. MEN: Jeg mener, at også børn har retten til selv at træffe religiøse valg. En omskærring kan ikke fortrydes eller trækkes i land. Og alt andet lige, er det rimelig svær at tyde en nyfødts vilje. Om grænsen skal være lige præcis 18, eller fx 16, det synes jeg godt kan diskuteres. Men at der skal være en grænse, det bakker jeg gerne op om.

Jeg kan være bekymret for, ved et forbud, at der opstår et "sort marked", hvor det foregår under farlige forhold. Men det må vi bekæmpe, hvis det bliver tilfældet. "
CMette Thiesen Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig"Omskæring af raske drengebørn har beviseligt store fysiske konsekvenser.Jeg er derfor slet ikke i tvivl om, at vi skal have et forbud mod alle indgreb, der ikke er medicinsk begrundet. Det skylder vi børnene! Omskæring må altid begrundes i en myndig persons frie valg om et medicinsk indgreb på egen krop. Hensynet til det frie valg skal altid vægtes højere end hensynet til en religiøs overbevisning." FB 2014.08
-+CMike Legarth (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er bekymret for, at der kan påføres skader på børnene. Jeg er ved at undersøge sagen til bunds. Det er ikke kun religiøst betinget, i flere vestlige lande er det en udbredt tradition." FB 2014.12.01
CMikkel Lundemann Sjællands Storkreds (4)Enig
CMorten Thiessen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er personligt modstander af enhver form for lemlæstelse af umyndige. Den slags valg er efter min opfattelse kun for voksne mennesker, og især hvis de er udtryk for en religiøs praksis man ikke kan forvente at børn forstår fuldt ud." Er fortaler for lovgivning der skal sikre en 18-års grænse. FB 2015.06.14
COrla Østerby (0)Profilen er ikke udfyldt
CPeder Tørnqvist (0)Profilen er ikke udfyldt
CPer Løkken (0)Profilen er ikke udfyldt"Min personlige holdning er at jeg synes omskæring skal forbydes. Det er et indgreb der ikke giver mening. Men lovgivningen skal formentlig ledsages af en række initiativer der kan understøtte at det så ikke blot sker i det skjulte." FB 2015.06.15
CPernille Bloch Vestjyllands Storkreds (4)Enig
CPernille Vermund Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt“Nej! Man skal IKKE skære i hverken piger eller drenges kønsorganer, hvis ikke det er medicinsk begrundet.” Pernille Vermund's blog
+-CRasmus Jarlov Københavns Omegns Storkreds (3)Hverken/eller
CRené Danielsson Bornholms Storkreds (2)Uenig
CRune Kristensen Sjællands Storkreds (5)Meget enigImod omskæring. For aldersbegrænsning. ID
+-CSøren Pape Poulsen (0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB i oktober 2014 blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen, og har heller ikke reageret på gentagen opfordring i juni 2015.
CSøren Vanting Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
CSøren-Michael Pihl Københavns Storkreds (5)Meget enig
CTina Franson Spile (0)Profilen er ikke udfyldt
CTine Roos Nørgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
CTom Steifel-Kristensen (0)Profilen er ikke udfyldt
CTom Behnke(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er personligt imod omskæring af både drenge og piger, medmindre det er lægefagligt begrundet og nødvendigt." Vil umiddelbart kunne stemme for en nedre 18-års aldersgrænse. FB 2014.10.09.
CTorben Overgaard Nordjylands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Efter min mening skal der være en minimumsalder på 18 år for omskæring af raske drenge." FB 2015.06.15
CTove Videbæk Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
SFAnders Udengaard (0)Profilen er ikke udfyldt
SFAnders Wolf Andresen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFAndreas Albertsen Vestjyllands Storkreds (4)Enig
SFAnn S. Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFAnna Kathrine Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFAnnemette Kirsten Schønberg Johnsen (0)Profilen er ikke udfyldt
-+SFAnnette Vilhelmsen Fyns Storkreds (4)Enig
SFArly Eskildsen Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
SFAugust Vigen Smolarz (0)Profilen er ikke udfyldt
SFBalder Mørk Andersen Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldtØnsker ovgivning mod omskæring af drenge ifølge oplysninger på FB 2015.06.18
SFBente Borg Donkin (0)Profilen er ikke udfyldt"Min grundholdning er, at når der ikke er medicnske grunde til at foretage et så indgribende indgreb, så er det en menneskeret(børneret) at selv bestemme over sin krop. Jeg sidestiller omskæring af drenge med omskæring af piger. En skamfering af vitale kropsdele. Jeg vil arbejde aktivt for en lovbestemmelse om en aldersgrænse på 18 år" FB 2014.10.02
SFBente Juul Röttig Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
SFBilal Inekci (0)Profilen er ikke udfyldt
SFBirgitte Kjøller Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFBjarne Søgaard Andersen Østjyllands Storkreds (4)Enig
SFBrian Lauritzen Bruhn (0)Profilen er ikke udfyldt
SFCarl Valentin Fyns Storkreds (5)Meget enig"Jeg mener ikke det er ok at skære i børns kønsdele. Uanset om det er drenge eller piger"
SFClaus Larsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFDennis Ørsted Petersen Sydjyllands Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldt
SFDorte Skovgård Petersen (0)Profilen er ikke udfyldt
-+SFEigil Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFEinar Olsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFFlemming Stenild Sjællands Storkreds (5)Meget enig
SFFrank Tronborg (0)Profilen er ikke udfyldt
SFGagendran Srisurendran (0)Profilen er ikke udfyldt
SFHalime Oguz (0)Profilen er ikke udfyldt
SFHanne Dorthe Jacobsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFHans Holmer (0)Profilen er ikke udfyldt
SFHans Kristiansen Sjællands Storkreds (5)Meget enig
SFHans Winther (0)Profilen er ikke udfyldt
SFHenrik Jensen Møller (0)Profilen er ikke udfyldt
++SFHolger Kirkholm Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFIda Rosendal Damborg Sydjyllands Storkreds (2)Uenig
SFJacob Klivager Vestergaard Nordjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
++SFJacob Rene Mark (0)Profilen er ikke udfyldt
SFJan Kjær (0)Profilen er ikke udfyldt
++SFJonas Dahl Østjyllands Storkreds (4)Enig
SFJonas Niemann Københavns Storkreds (5)Meget enig
SFKai O. Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFKaren Dorete Dandanell (0)Profilen er ikke udfyldt
-+SFKarina Lorentzen Dehnhardt (0)Profilen er ikke udfyldtJeg synes det her handler om barnets ret til egen krop, og barnet skal have lov til at foretage det her valg, når barnet er gammelt nok til at kunne gøre det. P4 nyheder 2015.06.05
++SFKarsten Hønge Fyns Storkreds (4)Enig
SFKasper Nordborg Kiær Københavns Storkreds (4)Enig
SFKirsten Normann Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFKirsten Sloth (0)Profilen er ikke udfyldt
SFKirstine Helene Bille (0)Profilen er ikke udfyldt
SFKlaus Mygind (0)Profilen er ikke udfyldt
SFLaila Lauridsen Østjyllands Storkreds (5)Meget enig"Jeg synes det er forkert at omskære drenge uden deres samtykke, med mindre der er en god lægefaglig grund. Jeg er meget interesseret i, hvordan vi kan mindske antallet af drenge, der bliver omskåret og er positiv over for et forbud - hvor grænsen skal ligge og hvad man skal gøre for at sikre at indgrebet ikke blot rykker ind i uhumske lokaler" FB 2014.10
SFLars Iversen Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
SFLars Olesen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFLasse Eriksen Østjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
SFLeif Donbæk Thomsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFLeif Olsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++SFLisbeth Bech Poulsen Nordjyllands Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldt
SFLise Müller (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMarie Yvonne Rasmussen Fyns Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er tilhænger af en minimumsalder for omskæring af drenge. Det er i samme omgang meget vigtigt for mig, at der ikke sker en kriminalisering og stigmatisering af de allerede omskårne eller de som kommer hertil som omskårne." FB 2015.06.15
SFMeta Fuglsang (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMichael Graakjær (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMichael Thomsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMikkel Borch (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMikkel Dragmose-Hansen Fyns Storkreds (4)Enig"Personligt går jeg ind for at raske drenge selv træffer sådanne beslutninger. Derfor synes jeg at ikke-terapeutiske omskæringer hører sig til i en senere alder end børne-alderen. Så kan man godt diskutere om det skal være samme alder som den seksuelle og kriminelle lavalder (15 år) eller om det skal være ved 18 år. Men vil gerne støtte en nedre grænse, som sikrer drengene, at det er deres egen beslutning at blive omskåret når der ikke er en medicinsk begrundelse (samme gælder iøvrigt piger)"
SFMorten Normann Jørgensen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFMorten Støchkel Berthelsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFNeil Bloem Københavns Storkreds (3)Hverken/eller
SFNikolaj Bührmann Nordsjællands Storkreds (3)Hverken/eller
-+SFÖzlem Sara Cekic Københavns Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldt”Hensynet til barnets rettigheder indebærer også et hensyn til, at barnet har en religion. Så længe der ikke er et sundhedsfagligt belæg for, at omskæring er skadeligt, så bør samfundet ikke blande sig. Samtidig kan jeg ikke se, hvordan man skulle håndhæve et forbud” KD 2014.10.23
SFPaul Rode Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFPaw Amdisen Østjyllands Storkreds (4)Enig"Jeg har taget det mere principielle standpunkt at den enkeltes personlige integritet i dette spørgsmål, netop pga. de sindhedsfaglige risici, vægter højere end forældrenes religion og kulturelle traditioner." FB 2015.05.31
SFPeder Larsen (0)Profilen er ikke udfyldt" Jeg er imod. Jeg mener ikke at tradition behøver at have noget at gøre med religion.Ja til minimumsalder på 18. FB 2015.06.04"
SFPeter Nowack (0)Profilen er ikke udfyldt
++SFPia Olsen Dyhr (0)Profilen er ikke udfyldt
SFPoul Erik Kristiansen (0)Profilen er ikke udfyldt"Min holdning er at man "IKKE bør skære i børn" Modstander af omskæring af både drenge og piger. Hvis man vælger når man bliver voksen må være ens egen sag. Støtter gerne en aldersgrænse på 18 år" FB 2014.10
SFPoul Overlund-Sørensen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFRasmus Peter Henriksen Fyns Storkreds (5)Meget enig"Jeg mener ikke man skal skære i raske børn, hverken drenge eller piger. Jeg støtter en minimumsalder på 18 år for omskæring af drenge" FB 2014.12.05
SFRonja Ravnskov Sjællands Storkreds (5)Meget enig
SFRonny Roy Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFRune Bai Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldtØnsker ikke et forbud mod drengeomskæring. "Jeg bryder mig ikke om unødvendig kirurgi som rituel omskæring eller brystimplantater, men det er ikke alle mine personlige holdninger der skal ophøjes til lov. Samtidig delegitimerer det den eksisterende lovgivning at sammenrode omskæring af drenge og piger." "argumenter bygget på moderne rettighedstænkning er ødelæggende for et pluralistisk demokratisk samfund" FB 2014.10.05-11
SFSanne Rubinke (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg kan svare ganske klart, at jeg er imod omskæring af raske drenge under 18 år OG ja, jeg vil støtte forslag om nedre aldersgrænse på 18 år." FB 2014.11.27
SFSerdal Benli Københavns Omegns Storkreds (3)Hverken/eller
SFSigne Munk Vestjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
SFSisse Marie Berendt Welling (0)Profilen er ikke udfyldt
-+SFSteen Gade (0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB i oktober 2014 blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen.
SFSusanne Buch Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFSusanne Gudrun Mathiesen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFTeis Volstrup Nordsjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
SFThomas Klimek (0)Profilen er ikke udfyldtEr personligt tilhænger af en minimumsalder på 18 år for omskæring af raske drenge "At omskære et lille, umælende menneske med religiøse begrundelser, er i min optik et overgreb. Om der kan være enkelte tilfælde, hvor man må omskære af medicinske hensyn, ved jeg ikke noget om, men du spørger også specifikt til "raske drengebørn", og i de tilfælde har jeg som skrevet ingen accept af handlingen." FB 2014.12.20
SFThomas Krog (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er modstander af enhver form for omskæring, der ikke er lægefagligt begrundet." FB 2015.06.14
SFThorkil Olesen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFTina Boel Reugboe (0)Profilen er ikke udfyldt
-+SFTrine Mach Sjællands Storkreds (4)Enig
++SFTrine Schøning Torp (0)Profilen er ikke udfyldt
SFUlla Birk Johansen (0)Profilen er ikke udfyldt
SFVagn Allan Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAAnders Kirkeby (0)Profilen er ikke udfyldt
++LAAnders Samuelsen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAAndreas Hastrup Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
LAAnne Jeremiassen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAAnne-Marie Tørnes-Hansen Nordsjællands Storkreds (3)Hverken/eller"Det skal altid være et personligt valg at blive omskåret uanset om du er pige eller dreng. Derfor bør der være aldersbegrænsning." FB 2015.06.14
LAAnnette Bolvig Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
LABirgitte Nymann (0)Profilen er ikke udfyldt
LABo Ritterbusch Nordjyllands Storkreds (5)Meget enig
LACarl Beck (0)Profilen er ikke udfyldt
++LACarsten Bach Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
LACarsten Normann Christensen Sydjyllands Storkreds (4)Enig"Hvis det bare var af religiøse årsager, men mange forældre gør det også af andre årsager såsom at det hygiejnemæssigt er det rigtige at gøre. Og det må være op til dem at afgøre." FB 2014.09
LACarsten Zacho Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
++LAChristina Egelund Nordjyllands Storkreds (4)Enig
LAClaus Hermansen Nordjyllands Storkreds (2)Uenig
LADanny K. Malkowski Københavns Storkreds (4)Enig
LADennis Paaske Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig"Man skal ikke dække sig ind bag religion, for at begå overgreb på nogen som helst. De kan jo bare spørge de samme mennesker når de er blevet 18 år gammel om de stadig synes at det er en super ide. Og hvis det er tilfældet “so let it be”." "Det er ret simpelt. Det bliver et nej tak til omskæring, med mindre der er medicinsk belæg". FB 2014.09
LAElisabeth Ildal Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig"Personligt går jeg ikke ind for omskæring af børn og unge på nogen måde. En minimumsalder på 18 år for omskæring generelt, finder jeg personligt kunne være en god løsning" FB 2014.12.02
LAErik Skovbjerg (0)Profilen er ikke udfyldt
LAFrank Dahlgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
LAFrank Wichmann Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
LAFrederik Damgaard Sjællands Storkreds (5)Meget enig
LAHenrik Boye (0)Profilen er ikke udfyldt
++LAHenrik Dahl Sydjyllands Storkreds (4)Enig“Jeg er imod drengeomskæring. Det er rent faktisk en regel, som vi varmt kan støtte op omkring. Din liv – dit valg." ID
LAJakob Arendt Laursen Sydjyllands Storkreds (1)Meget uenig
LAJakob Hildebrandt Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAJakob Rixen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAJes Christiansen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAJesper Bræmer Østjyllands Storkreds (5)Meget enigNEJ TIL AT SKÆRE I SMÅ DRENGEBØRNS TISSEMÆND, Det skal være dit valg, om du vil omskæres. Ikke dine forældres. For når først det er sket, er der ingen vej tilbage.Det er vanvittigt vi i 2015 tillader overgreb på små drengebørn - stop det NU!" FB 2014.06.09se video
++LAJoachim B. Olsen Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig Joachim B. Olsen har tidligere argumenteret mod lovgivning, men har ændret holdning. ID
LAJohnny Heinmann Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig
LAJonathan Nielsen Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
LAKaren Lasthein Andersen Fyns Storkreds (3)Hverken/eller
LAKarina Bergmann Københavns Storkreds (5)Meget enig
LAKarsten Steen Andersen Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
LAKasper Heumann Kristensen Københavns Storkreds (3)Hverken/eller
LAKeld Lorenzen (0)Profilen er ikke udfyldt
LAKisser Franciska Sjællands Storkreds (5)Meget enig
LAKisser Franciska Sjællands Storkreds (0)Profilen er ikke tilstede
LAPer B. Frostholm Bornholms Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg kunne ikke drømme om at få omskåret egne børn, med mindre der var endog meget vægtige lægelige / medicinske årsager til det. Omskæring er et voldsomt fysisk indgreb, som ingen forældre eller andre voksne skal kunne vælge på et barns vegne." FB 2015.07.09
LAKnud Damgaard Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
LALars Bro Østjyllands Storkreds (4)Enig
++LALaura Lindahl Københavns Storkreds (5)Meget enig"Der skal efter min mening hverken skæres i små drenge eller piger. Min egen søn på snart et år må derfor selv vælge, hvorvidt han vil omskæres eller ej, når han bliver myndig om 17 år. Det er ikke et valg, som hans forældre bør trække ned over hovedet på ham!" FB 2015.06.08
++LALeif Mikkelsen Vestjyllands Storkreds (4)Enig
LALene Foged (0)Profilen er ikke udfyldt
LAMads Nørgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
LAMalene Ravn Neumann Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
LAMartin Kusk Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er imod omskæring. Irreversible indgreb i menneskekroppen på børn kan ikke legitimeres. Uanset hvad baggrunden herfor måtte være." FB 2014.09
++LAMay-Britt Kattrup Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
++LAMerete Riisager Fyns Storkreds (5)Meget enig"Et forbud mod omskæring af børn bør gælde både piger og drenge." ID
++LAMette Bock Sydjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
LAMichael Melchert (0)Profilen er ikke udfyldt
LAMichele Fejø Københavns Omegns Storkreds (4)Enig
LANiels Westy Nordsjællands Storkreds (4)Enig
++LAOle Birk Olesen Østjyllands Storkreds (5)Meget enig"Lad os få det forbud nu. Det er forbudt at banke sine børn. Det bør ikke være tilladt at skære raske kropsdele af dem." ID
LAPalle Christiansen Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig"Jeg er stor modstander af omskæring af raske børn, både drenge og piger. Jeg mener ikke man i denne sag kan gemme lemlæstelse bag kultur eller religion og da slet ikke på et lille menneske som ikke kan sige fra. Jeg både støtter og stiller gerne selv forslag om en nedre aldersgrænse"
LAPatrick Donovan Københavns Storkreds (5)Meget enig
LAPer Zeidler (0)Profilen er ikke udfyldt
LAPeter Kaare Østergaard (0)Profilen er ikke udfyldt
LAPeter Laigaard (0)Profilen er ikke udfyldt
LAPoul V. Jensen Københavns Omegns Storkreds (3)Hverken/eller
LARasmus Boserup Københavns Storkreds (5)Meget enig"Jeg mener at religionsfrihed er enormt vigtigt og noget vi bør støtte op om. Når det så er sagt så mener jeg at vi skal værne om børn, og at en ikke-terapeutisk omskæring er et overgreb hvor barnet ikke har nogen mulighed for at sige fra. Uden at være ekspert i religion eller medcin, så er jeg sikker på at drengeomskæring en gang har haft en hygiejnisk funktion, men i dag er det efter min overbevisning unødvendigt og vi bør derfor sætte barnets ve og vel først. .. [Et forbud mod drengeomskæring] støtter jeg personligt fuldt op om at få indført" FB 2014.09
LARikke Jakobsen Sjællands Storkreds (5)Meget enig
LASarah Maria Grønbæk (0)Profilen er ikke udfyldt
++LASimon Emil Ammitzbøll Københavns Storkreds (5)Meget enig
LASteen Holm Iversen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
LASteffen Troldtoft Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig
LASøren Juliussen Københavns Storkreds (4)Enig
LASøren Kreilgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
LAThomas Leth Fyns Storkreds (5)Meget enig
LAThomas Lunden (0)Profilen er ikke udfyldt
LAThomas Pulawski (0)Profilen er ikke udfyldt
LAThomas Vesth (0)Profilen er ikke udfyldt
-+LAThyra Frank (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er fuldstændig enig i at det skal være et personligt valg at blive omskåret …. Derfor bør der være en aldersbegrænsning … Og du må gerne skrive det på Jeres hjemmeside … Knus fra Thyra" ID
LATine Nørrekær Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
LATommy Højegaard Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
LATonny Vest (0)Profilen er ikke udfyldt
LAVibeke Hellmann Sjællands Storkreds (5)Meget enig
++LAVillum Christensen Sjællands Storkreds (5)Meget enig
KRFAnders Friis Knudsen Fyns Storkreds (2)Uenig
KRFBjarne Hartung Kirkegaard (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFEgon Jakobsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFFridtjof Stidsen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
KRFHenning Østergaard-Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFHenri Nissen Sydjyllands Storkreds (1)Meget uenig
KRFHenrik Howardsen Københavns Storkreds (1)Meget uenig
KRFInger Ottesen Nordjyllands Storkreds (5)Meget enig
KRFIsabella Arendt Laursen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFJacob Hellwing (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFJens Kristian Nielsen Vestjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
KRFJens Ole Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFJens Ove Kjeldsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFKarlo Brondbjerg (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFKim Brandt Laursen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFKirsten Nørgaard Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFKnud Erik Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFKnud Gaarn-Larsen Vestjyllands Storkreds (4)Enig
KRFKristian Søndergaard Larsen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
KRFLene Meng Andersen Nordjyllands Storkreds (5)Meget enig
KRFLisbeth Rask Nielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFMartin Rask Olsen Nordjyllands Storkreds (4)Enig
KRFMette Guldager Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFNiels Møller Jessen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFNils-Erik Mulvad (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFPer Kristensen Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
KRFRené Kjær (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFRise Annelise Eskildsen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFSimon Overby Kristensen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
KRFSimone Pi Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFStig Grenov Nordsjællands Storkreds (1)Meget uenig
KRFStig T. Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFSølve Jønsson (0)Profilen er ikke udfyldt
KRFVerner B. Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFÅge Priisholm Fyns Storkreds (5)Meget enig
DFAia Fog (0)Profilen er ikke udfyldt"Det er de facto lemlæstelse af små drenges tissemænd. Og så er jeg ligeglad med religiøse følelser i øvrigt." FB 2015.06.14
++DFAlex Ahrendtsen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFAlex Uhrskov Rosenbæk (0)Profilen er ikke udfyldt
DFAnders Ladegaard (0)Profilen er ikke udfyldt
DFAnette Skafte Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
++DFBent Bøgsted Nordjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFCarsten Kudsk Fyns Storkreds (5)Meget enig
++DFChristian Langballe Vestjyllands Storkreds (4)Enig
++DFClaus Kvist Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er modstander af enhver snitten i børn, medmindre der er en holdbar, medicinsk årsag til det. Personligt ser jeg gerne lovgiving om det, men jer er uafklaret med, om grænsen skal gå ved 18 eller 15 år." FB 2014.10
++DFDennis Flydtkjær Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig"Jeg er imod omskæring af raske drenge. Hvis man selv vælger det når man er gammel nok til at tage den beslutning så er det deres eget valg, men er imod man gør det på drenge." Vil støtte en aldersgrænse på 18 år. FB 2014.10
++DFDorthe Ullemose Fyns Storkreds (3)Hverken/eller
DFElse-Marie Madsen Københavns Storkreds (4)Enig
DFEric Steffensen Sjællands Storkreds (4)Enig
DFFinn Rudaizky (0)Profilen er ikke udfyldt
DFFrank Nørgaard Dam Sydjyllands Storkreds (1)Meget uenig" Jeg har ikke videnskabelig baggrund og talmateriale, der dokumenterer den skadelige effekt, men forholder mig alene til de historiske fakta, der rækker flere tusind år tilbage. Jeg tror på oplysning af de folkeslag og religiøse bevægelser, der anvender omskæring. Hvordan fik man kineserne til at ophøre med at indsnøre unge pigers fødder? Hvordan får vi Amazon-indianerne til at ophøre med smertefulde tatoveringer med efterfølgende ardannelse? Hvordan får vi tallerkennegrene til at ophøre med at misdanne kvinders læber som et skønhedsideal? Jeg kan jo godt læse mig til, at Morten Frisch er stærkt optaget at få omskæringer stoppet, og det er måske hans fortsatte indsats, der kan føre til et konkret lovforslag?" FB 2015.06.13
DFGert Poul Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFGitha Nelander (0)Profilen er ikke udfyldt
DFGitte Hemmingsen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFGlen Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFHans Braad (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFHans Kristian Skibby Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFHeino Hahn (0)Profilen er ikke udfyldt
DFHelge Larsen Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
++DFHenrik Brodersen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFIb Poulsen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er imod omskæring af dengebørn under atten. Det burde der være lovgivning imod. Når de er over atten, bestemmer de selv." FB 2014.10
DFJack Gregersen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFJan Rytkjær Callesen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFJan-Erik Messmann Nordsjællands Storkreds (5)Meget enig
++DFJens Henrik Thulesen Dahl Fyns Storkreds (0)Profilen er ikke udfyldtEr på Facebook blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen. juni 2015
DFJens Vornøe (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFJeppe Jakobsen Sjællands Storkreds (4)Enig
DFJesper Krarup Fyns Storkreds (2)Uenig
DFJesper Strøm (0)Profilen er ikke udfyldt
DFJess Christian Persson (0)Profilen er ikke udfyldt
DFJette Lund Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFJette Plesner Dali (0)Profilen er ikke udfyldt
DFJohnny F. Andresen Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFJulie Gottschalk (0)Profilen er ikke udfyldt
DFJørgen Mundt Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFKarin Nødgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
DFKarin Storgaard Københavns Storkreds (4)Enig
++DFKarina Due Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig"Raske drenge under 18 skal IKKE omskæres. Og jeg vil til enhver tid støtte et lovforslag herom." FB 2014.10
++DFKarina Adsbøl Sydjyllands Storkreds (4)Enig"På høringen i Folketinget blev der sagt fra det muslimske samfund, at de ville gøre det selv om det blev forbudt.<..> Det er bekymrende <..> jeg er grundlæggende modstander af religiøs omskæring. Men jeg er ikke ordfører på området, og derfor er det vores sundhedsordfører der udtaler sig om dette." FB 2015.06.15
DFKenneth Fredslund Petersen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
++DFKenneth Kristensen Berth Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig"min personlige holdning [..] er, at omskæring af drenge først må finde sted, når de er gamle nok til selv at træffe beslutning herom - altså 18 år - medmindre en medicinsk indikation tilsiger noget andet." FB 2015.06.14
++DFKim Christiansen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFKristian Thulesen Dahl (0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen.
DFKristian Tørning Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig
DFKristina Jørgensen Sydjyllands Storkreds (4)Enig"Omskæring af drenge kan ske af religiøse og af medicinske årsager. Fremgangsmåden uden medicin ved den religiøse handling, kan jeg ikke stå inde for, ligesom omskæring af kvinder til gengæld skal være helt forbudt." (180grader.dk) "Jeg mener bestemt, at hvis man bor i Danmark, så skal det kun være muligt at få foretaget en omskæring, når man er gammel nok til selv at bestemme. 18 år er et godt udgangspunkt" FB 2015.06.13
++DFKristoffer Hjort Storm Nordjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke tilstede"Jeg er stor modstander af ikke-terapeutisk omskæring af såvel drenge- som pigebørn. Hvis ikke der foreligger en medicinsk begrundelse, bør al form for omskæring være forbudt." FB 2014.11.27
++DFLise Bech (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFLiselott Blixt (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg er imod at man omskærer drenge uden grund, derfor er jeg også med til at tage initiativer sammen med det tværpolitiske netværk for seksuel sundhed på Christianborg, så vi får en høring om emnet.. I Dansk Folkeparti stemmes altid fælles også ved samvittighedsafstemninger."
DFLucas Hultgren (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFMarie Krarup (0)Profilen er ikke udfyldtStærk fortaler for forældreret til omskæring."Vi [skal] give vore religiøse minoritetssamfund del i friheden ved at tillade dem at udføre deres religiøse ritualer, herunder omskæring. Så længe det gøres på en fornuftig måde, der ikke skader børnene..jeg [vil] tale for, at omskæring af drengebørn fortsat tillades, så længe det foregår under ordnede forhold." KD 2013.02.14 "Hvis der findes en form for pigeomskæring, som kan lade sig gøre uden at det bliver helt forfærdeligt, så kan man da overveje det. Jeg mener det er et spørgsmål om en bagatelgrænse for hvad vold og overgreb er." Trykkefrihedsselskabets høring 2013.02.20
++DFMarlene Harpsøe (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFMartin Henriksen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFMerete Dea Larsen Sjællands Storkreds (5)Meget enig
++DFMette Hjermind Dencker (0)Profilen er ikke udfyldtEr på FB i oktober 2014 blevet opfordret til at give sin mening til kende, men har ikke fulgt opfordringen, og har slettet den fra sin FBvæg.
DFMichael Nedersøe (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFMikkel Dencker (0)Profilen er ikke udfyldt
DFMorten Dreyer (0)Profilen er ikke udfyldt
DFMorten Grosbøl (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFMorten Marinus (0)Profilen er ikke udfyldt
DFPaw Karslund Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
DFPer Dalgaard Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFPer Nørhave Sjællands Storkreds (4)Enig
++DFPernille Bendixen Fyns Storkreds (4)Enig"Min personlige holdning til omskæring, piger eller drenge er, at det er lemlæstelse. Derfor vil det være fint med en grænse ved myndighedsalderen 18 år, så kan man selv tage stilling fx. Når man tilhører en religion, der foreskriver det" FB 2014.11.29
++DFPeter Kofod Poulsen Sydjyllands Storkreds (4)Enig
DFPeter Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFPeter Skaarup (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFPia Adelsteen (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg mener ikke at man skal skære i raske børn."
Er enig i at det ikke bør være tilladt at skære dele af børns kønsorganer, med mindre der er en lægelig grund. FB 2015.05.28
++DFPia Kjærsgaard Københavns Omegns Storkreds (3)Hverken/eller
DFPreben Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFPreben Bille Brahe (0)Profilen er ikke udfyldt
++DFRené Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFRichardt Graakjær Bostrup Møller Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig
++DFSusanne Eilersen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
DFSvend Erik Nielsen Sydjyllands Storkreds (5)Meget enig
++DFSøren Espersen (0)Profilen er ikke udfyldt
DFSøren Lund Hansen Københavns Storkreds (5)Meget enig
DFThomas Palmskov Sjællands Storkreds (5)Meget enig
++DFTilde Bork Østjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
DFTommy Degn (0)Profilen er ikke udfyldt
VAnders Broholm Nordjyllands Storkreds (4)Enig
VAnders Buhl-Christensen Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
VAnne Katrine Melvig (0)Profilen er ikke udfyldt
-+VAnne-Mette Winther Christiansen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VAnni Matthiesen Sydjyllands Storkreds (4)Enig"Bør forbydes". Vil personligt støtte et lovforslag om en aldersgrænse på 18 år. FB 2014.10
VBenedikte Ask Skotte (0)Profilen er ikke udfyldt
++VBertel Haarder Sjællands Storkreds (2)Uenig
++VBritt Bager (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg lægger stor vægt på rettigheds-aspektet i omskæringsdebatten - altså at enhver har retten til kropslig integritet. Derfor mener jeg ikke, at omskæring af drenge under 18 år bør finde sted. Fritstilles gruppen vil jeg støtte en nedre grænse på 18 år" FB 2014. 2014.10
++VCarl Holst Sydjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
VCarsten Kissmeyer Vestjyllands Storkreds (4)Enig
VCarsten Scheibye (0)Profilen er ikke udfyldt
VCharlotte Rosenberg (0)Profilen er ikke udfyldt
VClaus Bakke (0)Profilen er ikke udfyldt
++VClaus Hjort Frederiksen (0)Profilen er ikke udfyldt
VClaus Houden (0)Profilen er ikke udfyldt
VColette Brix Københavns Storkreds (5)Meget enig"jeg er ikke tilhænger af at man skærer i små drenge, hvis de da ikke ligefrem er syge. Hvad drenge gør når de er fyldt 18 år, det må blive deres egen sag!" FB 2014.12.01
VEjnar Boysen Schultz (0)Profilen er ikke udfyldt
++VEllen Trane Nørby Sydjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
VElse Merete Knoop (0)Profilen er ikke udfyldt
++VErling Bonnesen Fyns Storkreds (5)Meget enig"Omskæring af drengebørn bør naturligvis ikke forekomme, så der er godt at der bliver taget fat i det problem" FB. 2014.10.12
++VEsben Lunde Larsen Vestjyllands Storkreds (1)Meget uenig"Jeg er i den grad tilhænger af og fortaler for, at drenge kan blive omskåret. Jeg mener, vi bør holde religionsfriheden op som første primat" FB 2014.10
++VEva Kjer Hansen Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg støtter et forbud mod omskæring af drengebørn uden sundhedsfaglig grund. Om voksne vælger indgrebet selv, er deres egen sag. Jeg er imod, at drengebørn omskæres uden sundhedsfaglig grund. Jeg vil i øvrigt aldrig acceptere vold under henvisning til religion. " FB 2014.10
-+VFatma Yeliz Øktem (0)Profilen er ikke udfyldt"Så længe, der ikke er nogle sundhedsmæssige risici og så længe, det bliver gjort under ordentlige hygiejniske forhold, så synes jeg ikke, det er noget, vi skal blande os i, ""Der er en risici ved alle form for indgreb. Der er der også, når vi skal opereres og i narkose. Det stopper vi jo ikke med af den grund" b.dk 2012.07.18
-+VFinn Thranum Østjyllands Storkreds (5)Meget enig
-+VFlemming Damgaard Larsen Sjællands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
VGert Bjerregaard (0)Profilen er ikke udfyldt
++VHans Andersen Nordsjællands Storkreds (2)Uenig
-+VHans Chr. Thoning Sydjyllands Storkreds (4)Enig
++VHans Christian Schmidt Sydjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt" Jeg hældte før høringen mod et forbud indtil man er 18 år. Nu har jeg besluttet mig. Ikke at jeg synes det er en nem sag - slet ikke. Men jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendigt at foretage et sådant indgreb for at være en del af et fællesskab. Og dermed synes jeg, at vi bør læne os op af Børnekonventionen, og sikre børnenes rettigheder, som også Per Larsen formand for Børnerådet var inde på. Det betyder, at vi efter min mening bør indføre et forbud, og så må vi diskutere hvordan vi kan gøre det."
++VInger Støjberg Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
++VJacob Jensen Sjællands Storkreds (4)Enig
VJacob Levin Svendsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VJakob Ellemann-Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
-+VJakob Engel-Schmidt Københavns Omegns Storkreds (5)Meget enig"Jeg har tidligere har den overordnede overbevisning, at omskæring af drengebørn var op til forældrene. Det mener jeg ikke længere. De seneste uger debat, hvor bla. IntAct Danmark og andre har sat et stærkt videnskabeligt fokus på sagen og de store sociale og personlige omkostninger for de omskårne voksne, har fuldstændigt ændret min holdning. Jeg mener derfor, det er relevant at diskutere en generelt kirurgisk aldersgrænse på 18 år for alle indgreb, der ikke er medicinsk begrundede. Hensynet til det enkelte menneske og retten til bestemmelse over egen krop kommer før religiøse hensyn." ID
++VJan E. Jørgensen Københavns Storkreds (3)Hverken/eller
++VJane Heitmann Fyns Storkreds (2)Uenig"Det er et vigtigt og relevant spørgsmål..Jeg har endnu ikke taget stilling til hverken drengeomskæring eller en eventuel minimumsalder." FB 2015.06.0g
-+VJens Ejner Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
VJens Hald (0)Profilen er ikke udfyldt
VJesper Juul Larsen (0)Profilen er ikke udfyldt
VKåre Traberg Smidt (0)Profilen er ikke udfyldtse videoen 'Folketingskandidat omskærer hund for åben skærm'
"Drengeomskæring skal forbydes nu. Det er ikke til diskussion. Det er en forbrydelse at skære i børn. Det er vold og det er strafbart. Det har vores demokrati og retssamfund i ellers så oplyste Danmark ikke opdaget endnu. Hvilken del af overgreb forstår man ikke? Religiøs hensynstagen? Øhh. Skal vi så tillade at kvinder fra Sharia/taliban styrede lande ikke må uddanne sig, alene fordi vi skal respektere en anden religion/overbevisning? Sundhedsstyrelsen siger, det ikke er farligt og vil derved ikke forbyde det… Øhh, Jeg kan godt vride min 1-årige søns finger af (skræmmende tanke) for derefter at sætte en bandage på… Det er ikke farligt. Blot skræmmende, ulækkert og forbudt…! Jeg beklager jeg skriver så direkte, men det er nødvendigt." ID
++VKaren Ellemann (0)Profilen er ikke udfyldt
VKarina Rohrberg Jessen Københavns Storkreds (4)Enig"Der er for mig ingen forskel på omskæring af piger eller drenge. - Det er i begge tilfælde overgreb, der foretages, uden 'offerets' stemme høres. Med min holdning om at den personlige integritet og frihed skal respekteres, er dit forslag om en aldersgrænse ved 18 år et godt forslag." FB 2014.12.01
VKarl Erik Høholt Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
VKarl Plougstrup-Petersen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VKarsten Lauritzen (0)Profilen er ikke udfyldt“vi har intet imod, at myndige mennesker lader sig omskære efter eget valg. Voksne mennesker må generelt helt selv om deres religiøse ritualer, og de må skære hud af, tatovere sig, banke pinde gennem ørerne og alt muligt andet af religiøse, kulturelle eller æstetiske årsager. På sig selv.” Kronik sammen med Ole Birk Olesen og Liv Holm Andersen. ID
-+VKarsten Nonbo Sjællands Storkreds (5)Meget enig
-+VKim Andersen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
VKlaus Markussen (0)Profilen er ikke udfyldt
VKristian Andersen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VKristian Jensen Vestjyllands Storkreds (2)Uenig
++VKristian Pihl Lorentzen Vestjyllands Storkreds (4)Enig
++VLars Chr Lilleholt (0)Profilen er ikke udfyldt
++VLars Løkke Rasmussen (0)Profilen er ikke udfyldt
VLennarth Hansen (0)Profilen er ikke udfyldt
-?+VLouise Schack Elholm (0)Profilen er ikke udfyldt
VMads Fuglede (0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg ønsker at forbyde al omskæring af børn under 18, af ikke medicinske årsager." FB message 2015.06.10
VMads Lindholm (0)Profilen er ikke udfyldt
-+VMads Rørvig Vestjyllands Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt
++VMarcus Knuth (0)Profilen er ikke udfyldt
VMariann Nørgaard Nordjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
VMarianne Bredal Vestjyllands Storkreds (5)Meget enig
VMark Grossmann Fyns Storkreds (5)Meget enig“Mange kæder ofte ordene “forbud” og “rituel drengeomskæring” sammen. Jeg mener, at det er med til at grave grøfter fremfor at fokusere på individets frie valg, som de færreste heldigvis kan være modstander af….” se Mark Grossmann's Valgvideo @ 5:00-
VMarlene Ambo-Rasmussen Fyns Storkreds (5)Meget enig
-+VMartin Geertsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VMichael Aastrup Jensen Østjyllands Storkreds (2)Uenig
VMichael Gatten (0)Profilen er ikke udfyldt
VMichael Jellesmark Københavns Storkreds (2)Uenig
VMichael Lange (0)Profilen er ikke udfyldt
VMogens Brag (0)Profilen er ikke udfyldt
VMorten Dahlin Sjællands Storkreds (3)Hverken/eller
++VMorten Løkkegaard Københavns Omegns Storkreds (2)Uenig
VMorten Munk Ebbesen (0)Profilen er ikke udfyldt
VNicolaj Dupont-Mersing Vestjyllands Storkreds (3)Hverken/eller
VNiels Martin Vind (0)Profilen er ikke udfyldt
VOle Pedersen (0)Profilen er ikke udfyldt
VÖmer Ciftci (0)Profilen er ikke udfyldt
VPer Bisgaard (0)Profilen er ikke udfyldt
-+VPeter Christensen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VPeter Juel Jensen (0)Profilen er ikke udfyldt
VPeter Madsen (0)Profilen er ikke udfyldt
-?+VPreben Bang Henriksen Nordjyllands Storkreds (4)Enig
VSam Jalaei Københavns Storkreds(0)Profilen er ikke udfyldt"Jeg mener at drengeomskæring bør ophøre. I hvert fald indtil drengen er minimum 18 år og er blevet myndig til selv at træffe sin beslutning .. det er nok på tide at forlade denne tradition" FB 2014.12.16
++VSophie Løhde Nordsjællands Storkreds (2)Uenig"Det er et svært spørgsmål, og jeg mener ikke der er noget enkelt svar. Jeg kan dog ikke på nuværende tidspunkt støtte et forbud." 180.dk
VSusanne Linnet (0)Profilen er ikke udfyldt
VSven Aage Schlosrich (0)Profilen er ikke udfyldt
++VSøren Pind (0)Profilen er ikke udfyldt
VSøren Sørensen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VThomas Danielsen (0)Profilen er ikke udfyldt
-VTina Nedergaard (0)Profilen er ikke udfyldt" Jeg går ind for et forbud mod omskæring af drenge, hvor der ikke er medicinske begrundelser for at foretage indgrebet. Uanset hvor meget, jeg tillægger kulturer og traditioner stor betydning, kan det ikke opveje mit helt grundlæggende synspunkt om, at vi ikke ejer vores børn, og derfor har vi heller ikke ret til at lade drengebørn omskære.

Enhver myndig person kan tilvælge dette indgreb, men først når man netop er myndig. Det er det voksne menneskes ret at træffe denne beslutning for sig selv, men ikke for et barn. Jeg et således for et forbud mod omskæring, omend det ikke er uproblematisk." FB 2014.10
VTinne Borch Jacobsen (0)Profilen er ikke udfyldt
++VTorsten Schack Pedersen Nordjyllands Storkreds (4)Enig
++VTroels Lund Poulsen (0)Profilen er ikke udfyldt