logo logologo logologo logologo logologo logologo logologo logologo

P5. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
2012-> GGG henvendelser til myndigheder vedr. FGM type IV og om andre krænkelser af børns kropslige integritet Litt

   Nyeste

November 22, 2018 - NÆSTEN ALLE ANMELDELSER AF OMSKÆRING KOMMER FRA NOGLE FÅ KLINIKKER I KØBENHAVN OG AARHUS

Langt de fleste af anmeldelserne til omskæringsregisteret -- formodentlig mere end 95 % af dem! -- , kommer fra nogle ganske få klinikker beliggende i København og Aarhus:

Det drejer sig om de tre klinikker "Norre Kirurgisk Klinik", "Kirurgisk Klinik Amager", og " Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center" (med et formentligt relativt mindre bidrag fra "Aros Privathospital".)

Det fremgår af nye oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen, på forespørgsel fra Circumwatch, om den antalsmæssige fordeling af anmeldelser mellem de ialt 7 behandlingssteder, som der følge styrelsen, er modtaget anmeldelser fra i 2018.

Sundhedsdatastyrelsen har dog afgjort, efter en konkret vurdering, at tallene for antal anmeldelser fra de fire behandlingssteder Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk Klinik, Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center, og Aros Hospital, er undtaget fra aktindsigt.

De 4 nævnte behandlingssteder har tilkendegivet over for styrelsen, "at oplysninger om antallet af anmeldte rituelle omskæringer udgør oplysninger om forretningsforhold, og at udlevering af oplysninger herom kan have negative konkurrencemæssige konsekvenser for virksomhederne."

Styrelsen vurderer på det grundlag, "at videregivelse af oplysninger om antal indberetninger af rituelle omskæringer for disse virksomheder, vil indebære, at der oplyses om forretningsforhold, hvor det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke videregives."

De tre øvrige behandlingssteder på listen har eksplict tilkendegivet at de ikke har indvendinger imod, at oplysningerne videregives. Men, som det fremgår af tabellen, har de tilsammen kun anmeldt 12 rituelle omskæringer, frem til den 6.november 2018 -- ud af de ialt 640 rituelle omskæringer, der på dette tidspunkt af året er anmeldt til Landspatientregisteret. Langt, langt de fleste af disse udføres altså af de klinikker, hvis salgstal vi ikke må se.

logo