Spm. nr. S 414Til sundhedsministeren. (9/11 95) af:

Ester Larsen (V).

Spm i fuld tekst:

''Vil ministeren belyse det retsgrundlag, der forhindrer ministeren i at fastsætte, at rituel omskæring samt eventuelt andre ikkemedicinsk begrundede behandlinger ikke indgår som almindelige sygehusopgaver og dermed ikke er omfattet af hjemamtets betalingsforpligtelse i forbindelse med borgeres benyttelse af fritvalgsmuligheden?''

Skr begrundelse: Ingen.

Besv 21/11 95