1996

   Forslag til afskaffelse af vederlagsfri omskæring af drenge, afvises af folketinget

Den 7. februar 1996 stillede Jørgen Winther (V), Tove Fergo (V), Kim Mouritsen (V), og Jens Vibjerg (V) 1995/1 BSF 86 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af visse vederlagsfrie ydelser i det offentlige sundhedsvæsen. Blandt de nævnte vederlagsfrie ydelser der skulle udgå, var rituel omskæring af drenge. De pågældende ydelser skulle da være egen-betalte. Forslaget nød dog ikke fremme i folketinget.

   Forslag til lov mod kvindelig omskæring

Den 14. november 1996 fremsattes lovforslag L 65, Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder, af Lene Espersen (KF), Jan Køpke Christensen (FP), Pia Kjærsgaard (DF) og Jacob Haugaard (UP). Forslaget blev 1.behandlet den 6.december 1996 og blev derefter sendt til udvalgsbehandling i Retsudvalget, som afgav betænkning i maj måned året efter.

   Den endelige tekst for Bioetikkonventionen vedtages af Europarådets Ministerkomité

  • Article 5 – General rule
  • An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it.
  • ..
  • Article 6 – Protection of persons not able to consent
  • 1 Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a person who does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit.
  • ..
Den færdige tekst til Bioetikkonventionen vedtages i Europarådets Ministerkomité den 19.november 1996. Konventionen stiller for samtykke-habile patienter det grundkrav, at patientens informerede samtykke skal foreligge, før indgreb må udføres. For samtykke-inhabile patienter stilles som grundkrav, at kun indgreb, der er til direkte fordel for patienten, må udføres. Dertil skal der foreligge autorisation af en legal repræsentant for patienten.

   Ny sundhedsminister, ny justitsminister

I forbindelse med at CD forlod regeringen Poul Nyrup Rasmussen i slutningen af 1996 afløstes Yvonne Herløv Andersen (CD) den 30. december 1996 af Birte Weiss (S) på posten som sundhedsminister. Samtidigt afløste Frank Jensen (S) Bjørn Westh (S) på justitsministerposten.

===> 1997