1998

   Folketingsvalg, ny sundhedsminister, samme justitsminister

Den 23. februar 1998, efter folketingsvalget i 1998 afløste Carsten Koch (S) Birte Weiss (S) som sundhedsminister, mens Frank Jensen (S) fortsatte som justitsminister i den nye regering efter valget.

   Lov om patienters retsstilling, forberedelse til ratifikation af Bioetikkonventionen

Senere på året, den 1. juli 1998, vedtog folketinget den nye Lov om patienters retsstilling, foranlediget af Danmarks planlagte ratifikation af Europarådets Bioetik-konvention (Oviedo-konventionen) .

Danmarks ratifikation af Bioetik-konventionen skete året efter.

   Lene Ravn: Omskærelse i strafferetten

Lene Ravn's artikel Omskærelse i strafferetten publiceres i Kriminalistisk Årbog 1998. Forfatteren er forsker ved Det retsvidenskabelige Institut D.

    "Rituel omskærelse af drenge udføres af danske læger, ofte på nyfødte, på forældrenes foranledning. Efter min mening ligger et rituelt begrundet, irreversibelt operativt indgreb imidlertid uden for forældremyndighedens grænser, dvs. at forældrene ikke kan give samtykke til foretagelsen på barnets vegne.

===> 1999