Kritik af offentligt betalte omskæringerMorten Mikkelsen | 25. november 2000

Muslimer og jøder bør selv betale for rituel omskæring af drengebørn, mener Eva Kjer Hansen fra Venstre

Offentlige sygehuse skal ikke betale for rituelle omskæringer af drengebørn eller andre former for behandling, som ikke har med sygdom at gøre. Det mener folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V), som bebuder, at hun vil rejse sagen over for sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S). - Jeg vil have undersøgt, på hvilke konkrete områder amterne selv kan vælge at tilbyde behandlinger, og hvor store de offentlige udgifter er til sådanne behandlinger, siger Eva Kjer Hansen til Kristeligt Dagblad. Hun har taget sagen op, fordi hun finder det forkert, at sygehusene i blandt andet Vejle og Viborg amter har pligt til at tilbyde at udføre omskæringer, mens blandt andre århus og Fyns amter siger nej til at foretage indgrebet. De enkelte amtsråd har selv besluttet, hvilke regler der skal gælde inden for amtsgrænsen. - Det betyder, at Vejle Amt får patienter fra de andre amter og dermed ekstra udgifter. Når sundhedsvæsenet har begrænsede midler, synes jeg ikke, det offentlige bør tilbyde omskæringer, siger Eva Kjer Hansen, som heller ikke mener, plastik-kirurgiske indgreb skal belaste de offentlige budgetter.

Unødvendigt indgreb

Ved omskæring fjerner lægen et stykke af forhuden på penis. Indgrebet foretages i Danmark især på muslimske og jødiske drengebørn som et religiøst ritual. Men i andre lande foretages indgrebet ud fra et hygiejnisk motiv. Mere end 90 procent af alle drenge i USA bliver således omskåret. Blandt danske læger er den fremherskende holdning, at omskæring er et unødvendigt indgreb, og at det er etisk problematisk at foretage indgrebet, især på helt små børn. Formanden for Den Almindelige Danske Lægeforenings etiske udvalg, Hanne Mollerup, har således udtalt til Ekstra Bladet, at læger skal kunne bede sig fritaget for at udføre indgrebet.

To læger fra århus, Ossama Abdallah og Said El-Batran, advarer imidlertid om, at hvis de offentlige sygehuse siger nej til at foretage omskæringer, vil muslimske familier i Danmark få foretaget indgrebet på en måde, som er farlig for helbredet. I Ugeskrift for Læger beskriver de to læger, der selv har muslimsk baggrund, således en omskæring, som blev foretaget af en frisør med en almindelig saks. Familien boede i et amt, hvor det offentlige ikke tilbød at udføre indgrebet, og familien mente sig ikke i stand til at betale de 2000 kroner, indgrebet ville koste hos en privat læge. Ossama Abdallah og Said El-Batran har undersøgt følgerne af 70 omskæringer og konstaterer, at der opstod komplikationer for cirka hver femte af dem, der blev omskåret uden for et sygehus, mens de, der blev omskåret på sygehuse i Vejle eller Viborg Amt, slap uden men.

Eva Kjer Hansen understreger, at hun ikke rejser sagen for at diskutere, hvorvidt det er etisk at foretage omskæringer. - For mig er det en rent økonomisk diskussion. Jeg mener, at de personer, der vil have foretaget omskæringer, må henvises til privathospitaler, så de offentlige sygehuse kan koncentrere sig om at bruge deres midler på de mennesker, som er syge, siger Eva Kjer Hansen.