Læger mod omskæring på sygehuseAf Morten Hansen | 17. marts 2001

Det er ikke en offentlig opgave at foretage rituel omskæring, mener Kristelig Lægeforening. Venstre ønsker brugerbetaling

Mens Lægeforeningen nu opfordrer landets politikere til at skærpe reglerne for rituel omskæring, vil Kristelig Lægeforening gå et skridt videre. Her ser man et principielt problem i, at de offentlige sygehuse overhovedet tilbyder rituel omskæring. Diskussionen om rituelle omskæringer på drenge er netop blevet rejst af Lægeforeningen, som har sendt to anbefalinger videre til politikerne.

Dels bør barnets forældre før indgrebet skrive under på, at de er bekendte med risikoen for varige skader, og dels bør lægerne have ret til at sige nej til rituelle omskæringer, hvis det strider mod deres personlige holdning.

Men Arne Bach, som er formand for Kristelig Lægeforenings etiske udvalg og overlæge på Ringkøbing Amtssygehus, så helst, at de rituelle omskæringer blev fjernet helt fra de offentlige sygehuse. - Sagen er ikke diskuteret i Kristelig Lægeforening, men personligt ser jeg et problem i, at det offentlige bruger ressourcer på indgreb, som ikke er medicinsk begrundede, og som samtidig indebærer en vis risiko for varige skader. Hvis man af kulturelle årsager ønsker et indgreb foretaget, bør man opsøge en specialist og selv betale for det. Det offentlige bør koncentrere sig om behandling af syge mennesker, siger Arne Bach.

Forbud

Også i Lægeforeningen er der uenighed om, hvorvidt de offentlige sygehuse skal foretage rituelle omskæringer. Flere medlemmer af foreningens etiske udvalg så gerne et forbud mod rituelle omskæringer på offentlige sygehuse. Men samtidig frygter man, at indgrebet ellers vil blive foretaget af folk uden den nødvendige ekspertise og derfor medføre en større risiko for skader. Det argument preller helt af på Arne Bach. - Man kan ikke sige, at læger skal foretage et indgreb, fordi der ellers er risiko for skader. Hvis man skal følge det argument, burde vi jo også stjæle alle landets cigaretter, for ellers bliver folk syge. Der skal være en medicinsk begrundelse for et indgreb, siger Arne Bach.

Fra politisk side har der været bred opbakning til Lægeforeningens forslag om skærpede regler. Men der er også politikere, som kritiserer brugen af offentlige midler på rituelle omskæringer. Det gælder blandt andet Venstres sundhedsordfører, Jørgen Winther, som selv er læge. - Lægeforeningens forslag er fornuftigt, og Venstre vil inden længe fremsætte et forslag, som skærper reglerne for rituel omskæring. Men grundlæggende mener jeg, at man burde indføre brugerbetaling på denne form for indgreb, som ikke skyldes sygdom, men foretages af kulturelle årsager, siger Jørgen Winther.

De danske hospitaler foretager dog allerede flere former for indgreb, som ikke skyldes sygdom. Det gælder især kosmetiske indgreb,såsom operation af strit-ører. Men det kan ikke sammenlignes med rituelle omskæringer, mener Arne Bach fra Kristelig Lægeforening. - Der findes faktisk brugerbetaling for nogle former for kosmetiske indgreb. Men desuden opererer vi ikke strit-ører, hvis patienten ikke har et problem. Det kan eksempelvis være, at patienten har psykiske problemer på grund af sit udseende. Man opererer ikke strit-ører, bare fordi patienten har lyst til det, siger Arne Bach.