2002

   Amter dropper omskæringer på hospitaler

Den 5.februar 2002 udmeldes det, at Sønderjyllands Amt ikke længere vil betale for omskæring af drenge, udført i andre amter. Sønderjyllands amt udbyder ikke selv længere indgrebene på dets hospitaler.

I august 2002 vækker det opsigt at to nordjyske privatpraktiserende læger udbyder deres bistand til indgrebene til en egenbetalt pres af ca. 1000 kr. Nordjyllands Amt udbyder ikke selv ydelsen vederlagsfrit på amtets hospitaler, og amtets borgere skal derfor selv betale, eller få udført indgrebet i et andet amt. I naboamtet Viborg amt udbydes indgrebet på amtets hospitaler, og betales af det offentlige. De to læger argumenterer at man risikerer køkkenbord-operationer, hvis der ikke er let adgang for nordjyske forældre til at få indgrebene udført af en læge.

   Forening mod omskæring af piger

Den 17.august 2002 stiftes Foreningen mod pigeomskæring af en række personer der i en årrække havde arbejdet mod omskæring af piger.

   Imamer beskyldes for at anbefale sunna-omskæring af piger

I november 2002 er der debat om omskæring af både drenge og piger. Dagbladet Information bringer en artikel, hvori imamer beskyldes for at anbefale omskæring af piger i den mildere form der kaldes 'sunna' omskæring. Artiklen giver anledning til klager til Pressenævnet, hvorefter Pressenævnet kender artiklens udsagn om at imamer anbefaler sunna-omskæring ubeføjede, og i strid med god presseskik, se kendelserne her , og her.

   Debat om omskæring af piger vs. omskæring af drenge

Det mødes med kritik, at omskæring af drenge tolereres i modsætning af omskæring af piger, som fordømmes. Denne forskel begrundes i at det i modsætning til piger, ikke er sundhedskadeligt at omskære drenge. Sundhedsstyrelsens tilsynschef Michael for Magnus udtaler at ''Det er en politisk beslutning at tillade forældre at give samtykke til omskæring af drenge og ikke af piger''

I kronikken Omskæring - en halv debat (Af Lau Sander Esbensen) sætter forfatteren skarpt fokus på den skævhed der er i debatten om omskæring af piger vs. omskæring af drenge, og vækker dermed en del røre. Bl. a. Overrabbiner Bent Lexner vender sig stærkt mod sammenstilling af omskæring af piger og drenge og understreger den store betydning drengeomskæring har for det jødiske trossamfund. Ifølge artiklen “Snit i drenge får kritik” i Politiken 21. november 2002 har Bent Lexner i løbet af de seneste 25 år omskåret 600-700 jødiske drenge i alt. Morten Frisch spørger: Operationer på børns raske kønsorganer -- hvor længe endnu? i en artikel i Ugeskrift for læger. Samuel Rachlin vender sig i en kronik imod nogle udsagn i Lau Sander Esbensens tidligere kronik, som Samuel Rachlin opfatter som indirekte antisemtisme.

Mere til sagen har Hans Jørgen Lassen et indlæg i Weekendavisen, hvori han bl.a. skriver:
"Det er en privatsag, om man dækker sit syndige hoved med yarmulka eller tørklæde, om man fornægter grisekød og opmuntrende drikke, men det er ikke en privatsag, om man mishandler sine børn. Det er forbudt at slå børn, og det burde også være forbudt at skære i deres kønsorganer. Hvad børnene så selv finder på, når de kommer til skelsår og alder, og altså ikke længere er børn, er straks en noget anden sag.

   Finlands Justitsministerium spørger om hvorledes Bioetikkonventionen er implementeret i Danmark ift. og omskæring af drenge

Den 4. september 2002 sendes en mail fra det finske justitsministerium, om hvordan bestemmelsen i Bioetikkonventionen, om at forældre kun kan samtykke i indgreb som er til direkte fordel for barnet kan bringes i overensstemmelse med omskæring af drenge. Danmark har på dette tidspunkt været bundet af konventionen i knap 2 år. Det danske Sundhedsministerium 'forklarer' i en mail af 12. september 2002, hvordan man kan få tingene til at hænge sammen i Danmark. Finland valgte at udskyde ratifikationen af konventionen til mange år senere.

   Politisk enighed: omskæring af drenge bør være egenbetalt

Der synes at herske bred politisk enighed ved udgangen af 2002 om at omskæring af drenge er noget forældrene selv bør betale. Kun Dansk Folkeparti vil gå så vidt, som at forbyde amterne at udbyde indgrebene som en offentlig betalt ydelse. De øvrige tilkendegivelser vil gå frivillighedens vej, dvs. lade det være op til amterne at beslutte om og hvornår de vil droppe omskæring af drenge fra deres sundheds-udbud.

Andre avisartikler fra denne periode: Kritik af amters omskæring, og Danske lægers omskæring kritiseres. Ved udgangen af 2002 er det kun Viborg, Vejle og Hovedstaden/Københavns Amt, som udbyder vederlagsfri omskæring af drenge.

===> 2003