Hovedstaden afskaffer gratis omskæring af drenge27.03.03

AF Af CHRISTIAN ENGELL

Der var bred enighed om at afskaffe gratis omskæring af drengebørn på Rigshospitalet, da bestyrelsen i Hovedstadens Sygehusfællesskab holdt møde onsdag aften.

De ca. 40 muslimske drengebørn, som hvert år bliver omskåret på Rigshospitalets Børnekirurgiske afdeling, skal ikke længere omskæres for skatteborgernes regning.

Det besluttede bestyrelsen i aftes på et møde i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS). For en måned siden valgte politikerne i Vejle Amt at stoppe med at tilbyde gratis rituel omskæring. I HS forventer man, at en tilsvarende beslutning bliver truffet i Ringkøbing, Viborg og Sønderjyllands amter, som er de sidste steder i landet, hvor omskæring er gratis.

''Vi kan ikke opretholde en ydelse, som de øvrige amter har afskaffet. En af konsekvenserne af det frie sygehusvalg er, at det skaber ensartethed,'' siger Inger Marie Bruun-Vierø (R), medlem af HS-bestyrelsen og sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

Især brugt af muslimer

Det koster 4783 kr. at omskære en dreng på Rigshospitalet. Med ca. 40 årlige omskæringer er udgiften oppe på ca. 200.000 kr. hvert år.

I praksis er det mest muslimske familier, der benytter sig af omskæringen, selv om både muslimer og jøder benytter sig af omskæring. På jødiske drenge foretages indgrebet for det meste af overrabbineren under overværelse af en læge.

I Københavns Kommune har man siden 1994 stillet en række specialklinikker gratis til rådighed for rituel omskæring af drenge indtil seks måneder for at forhindre, at de rituelle indgreb bliver foretaget af ikke-autoriserede personer med risiko for varig skade af drengebørnene

Tidligere på året udskød sundhedspolitikerne i kommunen at beslutte om, hvorvidt rituel omskæring af drengebørn bør foregå på skatteborgernes regning. Her ønskede politikerne bl.a. at få belyst konsekvenserne, hvis man har afskaffede det gratis tilbud.

Flere læger, bl.a. på Rigshospitalet, advarer politikerne om at sløjfe ordningen, da man mener, det giver langt færre komplikationer, når omskæring foregår i sikre hospitalsomgivelser fremfor på køkkenbordet derhjemme.

Dokumentation nødvendig

Nu vil sundhedsborgmesteren se dokumentation for påstanden om, at det nedsætter antallet af skader at tilbyde gratis omskæring. Ellers vil hun have sløjfet aftalen.

''Den dokumentation er simpelt hen nødvendig, hvis vi skal fortsætte. Indtil videre har vi ikke kunnet se, at det giver komplikationer hos jødiske drenge, hvor omskæring sjældent foregår på hospitaler eller specialklinikker,'' siger Inger Marie Bruun-Vierø.