Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 5. maj 2003

 

7. Aftale med praktiserende speciallæger om rituel omskæring af drenge (Ny indstilling)

SOU 39/2003 J.nr. 1/2003

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller

at Københavns Kommune opsiger aftalen med praktiserende speciallæger om at tilbyde vederlagsfri rituel omskæring af drenge i praksissektoren.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2003

Punktet blev udsat til ekstraordinært møde.

 

RESUME

Københavns Kommune indgik 1. maj 1994 en aftale med 4 praktiserende speciallæger om rituelle omskæringer af drenge. Aftalen indebærer, at drengebørn på op til ½ år kan få foretaget omskæring hos speciallæger, som Københavns Kommune har indgået aftale med, og at Københavns Kommune betaler honoraret for indgrebet. Ydelsen er ligeledes blevet tilbudt på Børnekirurgisk afdeling ved Rigshospitalet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede sagen på møde den 30. januar 2003 og besluttede at anmode om at få yderligere oplysninger bl.a. ved, at Sundhedsforvaltningen rettede henvendelse til Universitetshospitalerne i hhv. Århus og Odense for at få oplysning om evt. komplikationer ved uautoriserede indgreb.