Forening mod drenges omskæringMorten Rasmussen | 9. december 2003

Radikal folketingskandidat stifter en forening med det mål at forbyde omskæring af drenge På trods af, at jøder i over 3000 år har praktiseret omskæring af drenge som et tegn på deres religiøse tilhørsforhold, vil en ny forening nu forsøge at gøre Danmark til det første land i verden, som forbyder denne praksis.

Kim Sejr, folketingskandidat for Det Radikale Venstre, er manden bag foreningen, som vil blive oprettet i den nærmeste fremtid med det ene mål at få indført et forbud mod rituel omskæring, indtil drengene i en alder af 15 år selv kan tage stilling.

Kim Sejrs ønske om et forbud mod omskæring blev nævnt i Kristeligt Dagblad i sidste uge, hvor også regeringens rådgivende organ i børnepolitiske spørgsmål, Børnerådet, udtrykte sin støtte til et forbud.

Politisk er der dog ikke flertal for at forbyde omskæring, og selv om Kim Sejr heller ikke har opbakning i den radikale folketingsgruppe, tror han på, at et forbud med tiden kan blive en realitet.

- Det overrasker mig ikke, at det her spørgsmål er omgærdet af en vis politisk korrekthed i forhold til at turde udfordre bestemte kulturelle og religiøse traditioner. Derfor havde jeg da også forventet den politiske berøringsangst. Men jeg har faktisk fået utroligt mange positive henvendelser, og det styrker min tro på, at tiden er moden til en debat om, hvorvidt omskæring af drenge stemmer overens med den moderne retsopfattelse af barnets rettigheder og respekten for den kropslige selvbestemmelse. Jeg har talt med flere læger, som også er meget skeptiske over for indgrebet, og det er mit håb, at alle disse kræfter nu kan samles, siger Kim Sejr.

Spørgsmål til justitsministeren

Den radikale folketingskandidat har netop bedt justitsminister Lene Espersen (K) redegøre for, hvorvidt rituel omskæring er i strid med straffelovens paragraf 244, som fastslår, at »Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år«.

Samtidig ønsker han svar på, hvorvidt straffelovens paragraf 245, som forbyder omskæring af kvinder, kan betragtes som kønsdiskriminerende, da den ikke yder drenge samme beskyttelse som piger.

- I både USA og Israel er der en voksende modstand mod rituel omskæring, og jeg mener faktisk, at da vi er kommet til et punkt, hvor vi normalt ikke tillader religiøst begrundede krænkelser af individets rettigheder, må det samme gælde ved omskæring af drenge. Man kan sammenligne det med debatten om revselsesretten. For 20 år siden kunne ingen forestille sig et forbud, men tiden arbejdede til gavn for børnene, og i 1997 fik vi et forbud, siger Kim Sejr.

På Christiansborg har kun SF og Enhedslisten udtalt sig til støtte for et forbud mod omskæring af drenge. I realiteten er det allerede forbudt, mener Enhedslistens retsordfører, Line Barfod.

- Jeg kan ikke se, hvorfor omskæring ikke burde være omfattet af straffelovens bestemmelser om at udøve vold mod andre. Når man alligevel ikke mener, at drenge er omfattet af denne beskyttelse, er det et spørgsmål om at ændre folks opfattelse. Det kan sammenlignes med debatten om, hvorvidt man må slå sine børn. Selv om vi først fik loven i 1997, har det længe været forbudt at slå sine børn. Men alligevel mente man, at der var behov for et særligt forbud for at gøre det helt klart, siger Line Barfod.

rasmussen at kristeligt-dagblad.dk