2005

   Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af en vejledning om omskæring fortsætter

Der foreligger den 28. januar 2005 et gennemarbejdet udkast til ny vejledning om omskæring af drenge, og Bent Lexner indbydes samme dag til møde derom af Sundhedsstyrelsen (aktindsigt undtaget). Mødet afholdes den 7. februar 2005, og den 8. februar skriver Bent Lexner et brev til styrelsen, med tak for mødet.

   Foreningen mod drenge omskæring fortsætter også sit arbejde

Også foreningen mod drengeomskæring er aktiv fra årets start, med avisindlæg mod omskæring. Den 26. februar 2005 holder foreningen sit første årsmøde efter foreningens stiftende forsamling den 17. januar 2004. Her er referatet med formandens beretning.

   Udkast til vejledning om omskæring sendes i høring i marts 2005

Den 3. marts 2005 forelå et færdig-udarbejdet udkast til høring af den nye vejledning, og der udsendtes følgebreve til nogle få lægeforeninger se her, og her.

Der blev derefter modtaget høringssvar, den 14. marts fra Dansk Børnekirurgisk Selskab, den 1. april fra Dansk Urologisk Selskab, den 18.april fra Dansk Pædiatrisk Selskab, og den 3. maj fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin,

   Foreningen mod drengeomskæring kontakter Etisk Råd

Efter en henvendelse fra Foreningen mod drengeomskæring melder Etisk råd den 26. april 2005 at Etisk Råd er åben for debat om omskæring af drenge. Foreningen ønsker et forbud mod drengeomskæring, som de mener er ulovlig legemsbeskadigelse. I debatten høres også røster af modsat opfattelse.

   Sundhedsstyrelsen udsender vejledning om omskæring af drenge

Den 23. maj 2005 udsender Sundhedsstyrelsen ver.1 af Vejledning om omskæring af drenge., som blev sendt til Ugeskriftet til offentliggørelse, hvilket ugeskriftet bekræftede. Dagen efter bringer Jyllandsposten en artikel om den nye vejledning. Den 3. juni 2005 udkommer den endelige korrektur til offentliggørelse på Retsinformation, ver 2 af vejledningen.

   Foreningen mod pigeomskærings henvendelse til Justitsministeriet vedrørende FGM type IV

Året før, den 20.september 2004, havde Foreningen mod Pigeomskæring sendt en forespørgsel til Justitsministeriet og spurgt om forholdet mellem straffeloven og de former for kønsbeskadigelse af piger, som ikke omfattes af straffelovens forbud mod at fjerne dele af de ydre kvindelige kønsorganer. Justitsministeriet bad i første omgang, den 8.oktober 2004, Sundhedsstyrelsen om en udtalelse. Udtalelsen lod dog vente længe på sig, idet - på trods af telefoniske rykkere -- Sundhedsstyrelsen svarer først Justitsministeriet den 8.juni 2005, altså 8 måneder efter Justitsministeriets anmodning. Den 5.juli 2005 sendes derefter Justitsministeriets svar til Foreningen mod Pigeomskæring, hvori det bekræftes at FGM type IV ikke er omfattet af straffelovens forbud mod at fjerne dele af ydre kvindelige kønsorganer. Det oplyses dog at FGM type IV -- under visse omstændigheder, som ikke nærmere forklares -- kan være strafbar efter de generelle bestemmelser i straffeloven, som forbyder vold.

   Sundhedsstyrelsen får ny tilsynschef


Den 29. august bliver Anne Mette Dons ny tilsynschef i Sundhedsstyrelsen. Hun afløser Michael von Magnus på posten.


   Lars Løkke Rasmussen udtaler at kosmetisk fjernelse af dele af kvinders indre skamlæber skal ske med egenbetaling. -- i total blindhed overfor Straffelovens forbud mod at fjerne dele af kvindelige kønsorganer

I et svar til Folketinget den 30 september 2005 på spm 173 af 18. august 2005 SUU (2005-1533-43) udtaler Sundhedsministeren sig om den stigende tendens til at kvinder får fjernet dele af deres indre skamlæber. Det fremgår af svaret at det kan være svært at skelne mellem terapeutisk begrundet og udelukkende kosmetisk beskæring af denne del af de ydre kvindelige kønsorganer, men at udelukkende kosmetiske indgreb er det offentlige sundhedsvæsen uvedkommende, og således fuldt ud skal finansieres af de personer, der rekvirerer bortskæring af disse dele.

Af svaret fremgår således også at sundhedsministeren kun forholder sig til, hvem der skal betale. Det er det væsentlige som han understreger, "der er fuld egen-betaling for kosmetiske indgreb på dette område".

Sundhedsministeriet havde altså på dette tidspunkt endnu ikke gjort sig konsekvenserne klart, af at Folketinget 3 år tidligere havde vedtaget en lov, som forbød enhver fjernelse af dele af de ydre kvindelige kønsorganer, med eller uden kvindens samtykke. Sundhedsministeriet (og Sundhedsstyrelsen) vidste ikke, Justitsministeriet med den lov havde gjort det helt og aldeles forbudt læger at udføre -- ikke bare det man opfattede som "dårlig" rituel omskæring af kvinder i Afrika, men også det man opfattede som "god" hjemlig kosmetisk kvindelig intimkirurgi i det fremvoksende private sundhedsvæsen.. Det gik først op for sundhedsmyndighederne i 2006.

   Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.

Den 19. oktober 2005 vedtages i de Forenede Nationer, konventionen Universal Declaration on Bioethics and Human Rights .

===> 2006