2007

   Sundhedsstyrelsen sender ny lovgivning om kosmetiske behandlinger i høring

Den 31. august 2007 svarer Sundhedsministeren på spm 637 af 9.juli 2007 SUU (2007-1530-122) om høringsfrister i forbindelse med sundhedsstyrelsens udsendelse af bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger.

    ”Sundhedsstyrelsen sendte bekendtgørelse og vejledning om kosmetisk behandling i høring den 15. juni 2007 med en høringsfrist til den 27. juli 2007. Imidlertid blev høringsfristen den 22. juni 2007 forlænget til den 10. august 2007. Sundhedsstyrelsen har valgt at sende bekendtgørelsen og vejledningen direkte i høring hos de personer, der afgav høringssvar til rapporten om kosmetisk behandling fra oktober 2006, foruden også at sende den i høring hos de videnskabelige selskaber samt relevante foreninger og organisationer. Rapporten om kosmetisk behandling blev dengang sendt i høring den 13. oktober 2006 med frist til den 30. oktober 2006." .. "Høringsfristen er sat af hensyn til ikrafttrædelsesdatoen, som er den 1. september 2007. Sundhedsstyrelsen er videre af den opfattelse, at det er af vigtighed for patientsikkerheden, at reguleringen træder i kraft snarest muligt.”

   Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger

Jesper Nygart * Lægeforeningen høringssvar vedr. kosmetiske behandlinger.

   Læge lemlæster drengs penis

Den 29. oktober 2007 er der medieomtale af hvordan en københavnsk læge lemlæstede en svensk drengs penis. Den pågældende læge praktiserer også i Danmark og er nu sat under skærpet tilsyn i et år, ifølge Sundhedsstyrelsen.

   Sundhedsminsteren besvarer spørgsmål om privatøkonomiske interesser i arbejdsgrupper vedrørende kosmetisk behandling.

Den 23. august 2007 stillede Sundhedsudvalget (igen) spørgsmål til sundhedsministeren om personer med privatøkonomiske interesser i arbejdsgrupperne om kosmetiske behandlinger, hvilket ministeren redegør for i sit svar af 24. oktober 2007 (2007-1530-132) Samme dag, 24. oktober 2007 besvarer ministeren spm 750 (2007-1530-157) om det samme forhold.

   Bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger

Bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger udstedes .. den 24. oktober 2007, med samtidig udsendelse af tilhørende vejledning. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2007.


    2007.11.23: Sundhedsminister- Jakob Axel Nielsen (KF) afløser Lars Løkke Rasmussen (V)


===> 2008