2008

   Piercing

Den 11. april 2008 fremsatte en række folketingspoitikere fra Dansk Folkeparti Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod piercing af børn og unge. Forslaget blev førstebehandlet, og derefter sendt til udvalgsbehandling i Retsudvalget. Et flertal anmodede i beretningen af 18. september 2008 fra udvalgsarbejdet sundhedsministeren om en redegørelse for området, hvilket den videre behandling af lovforslaget skulle afvente, og hvorefter der skulle tages initiativer til regler om obligatorisk uddannelse af og autorisation for piercere og piercingklinikker, hvor undersøgelsens resultater inddrages. Det var udvalgets daværende forventning at denne redegørelse kunne foreligge i september 2009. Redegørelsen forelå dog først den 19. januar 2010 , og blev sendt til Retsudvalget i starten af marts 2010.

I forbindelse med udvalgsarbejdet i 2008 stillede udvalget en række spørgsmål til besvarelse af ministre, bl.a. Svar spm 16 REU af 2. juli 2008 om lovforslag til regulering af piercing, som vedrørte forholdet mellem straffelovens og piercing, og Svar spm 5 REU af 3. september om kontrol med piercing-området, om sundhedsfaglige aspekter ved piercing.

   Jomfruhinder

Sundhedsministeren tager afstand fra offentligt betalt etablering af kunstig jomfruhinde hos kvinder, men går dog ikke ind for et egentligt forbud mod det, den 23. juni 2008 i medierne "Minister vil ikke betale for jomfruhinder". Martin Henriksen (DF) stillede den 24. juni 2008 spørgsmål S 1982 til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration om emnet, og ministerens svar forelå den 1. juli 2008. Martin Henriksen (DF) stillede derefter 3. juli 2008 spørgsmål S 2044 til sundhedsministeren om etablering af falske mødomme. Sundhedsminsterens svar forelå den 16. juli 2008.


10. september 2008: Justitsminister - Brian Mikkelsen (KF) afløser Lene Espersen (KF)


   Røre om omskæring af drenge i medier og på Christiansborg

Den 17. november 2008 melder Børnerådet og Etisk Råd ud om omskæring i en artikel i Kristeligt Dagblad. Omskæring af piger er forbudt i Danmark, men det er omskæring af drenge ikke. Men bare fordi drengeomskæring er religiøst motiveret skal det ikke have lov at finde sted, lyder det fra Børnerådet og formanden for Etisk Råd. Udmeldingen vækker røre, både i medierne og på Christiansborg:

2008.11.17: DF_Langballe: Forbud er tyrannisk * 2008.11.18: Martin Krasnik forsvarer omskæring *
2008.11.18: Politikere - Lup på omskæring * 2008.11.18: Politikere åbner op for at forbyde omskæring * 2008.11.19: Artikel - Sådan foregår omskæring * 2008.11.19: Jødisk leder - vi er udsat for hetz

Den 18. november 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 96, 97, 98, og 99 til Sundhedsministeren.
Den 19. november 2008 bad Venstre's folketingsgruppe om en redegørelse om de sundheds-faglige,sociale og retslige konsekvenser af omskæring.
Den 21. november 2008 stillede sundhedsudvalget yderligere spørgsmål 112, 113, 114, 115, og 116 til ministeren.
Sundhedsministeriet starter umiddelbart indsamling af nødvendige bidrag til besvarelse, og modtager og den 24. november Patientankenævnet, bidrag til svar på spm 114-115.. , den 28. november Sundhedsstyrelsens bidrag til svar på spm 96-99, og den 2 december Sundhedsstyrelsens bidrag til svar på spm 114 og 116. (Uanset dette, afventedes - et eller andet - . Sundhedsudvalget fik først oversendt svar på alle disse spørgsmål et stykke ind i året efter, den 25.februar 2009.)

   Besynderligt svar på S 531 vedrørende omskæring af drenge og straffeloven

Den 25. november 2008 stillede Ole Hækkerup (S) Spørgsmål S531 til Justitsministeren, "om ministeren mener det er i overensstemmelse med FNs Børnekonvention at omskæring er tilladt i Danmark." Dette spørgsmål blev besvaret meget hurtigt. Allerede den 2. december 2008, i det besynderlige svar på spm. S 531.

I svaret opfandt ministeriet, tilsyneladende til formålet, at forældre kan give gyldigt samtykke, stedfortrædende for deres børn, til omskæring, med diskulperende virkning i forhold til straffeloven. Dette skulle følge, siger svaret, af de almindelige strafferetlige principper om samtykke. (Hint: der findes ikke noget almindeligt strafferetligt princip om stedfortrædende samtykke.)

Besynderligt, idet det samme justitsministerium -- i forhold til piercing-- i et svar til folketinget tidligere på året havde fortalt folketinget, at kun det dertil tilstrækkeligt modne barn selv, kan give gyldigt samtykke til piercing. Ifølge de almindelige strafferetlige principper om samtykke.

Uanset dets besynderlighed, blev svaret på S 531 herefter kanonisk; der henvistes i de følgede år til dette svar, når som helst der blev stillet spørgsmål om forholdet mellem omskæring af drenge, straffeloven, og Børnekonventionen.

Den 3. december havde Børnerådet et debatindlæg i Politiken Omskæring - lad drengene bestemme selv, hvor rådet gentog sin stillingtagen til spørgsmålet om omskæring af drenge.

   Kosmetisk behandling

Den 18.december 2008 må sundhedsministeren igen forholde sig til spørgsmål stillet af Sundhedsudvalget, om habilitet mm i sundhedsstyrelsens arbejsgrupper for kosmetik behandling

===> 2009