Sundhedsudvalget 2008-09
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98
Offentligt

 

 

Dato:            Den 25. februar 2009

Kontor:        Retsstillings og Internationalt kt.

J.nr.:              2008-1530-227

Sagsbeh.:     seb

 


Besvarelse af spørgsmål nr. 98 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sund­hed og forebyggelse den 18. november 2008.

 

Spørgsmål 98:

"Ministeren bedes oplyse, om omskæring, hvor der sker fjernelse af forhuden på en dreng, er at betragte som et kirurgisk indgreb".

 

 

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig:

 

”Sundhedsstyrelsen skal henvise til udtalelsen vedrørende spørgsmål 96”.