2010

   Redegørelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. smitterisici ved piercing

Den 19.januar 2010 foreligger langt om længe Sundhedsstyrelsens redegørelse om smitterisici m.v. i forbindelse med piercing. Redegørelsen blev bestilt af retsudvalget i forbindelse med behandlingen af lovforslag B 109 om piercing i 2008. Redegørelsen forventedes da at foreligge 1. september 2009. Redegørelsen oversendes til Retsudvalget , et par måneder efter dets udarbejdelse, og kort tid efter et ministerskifte, ved Sundhedsministeriets brev af 1. marts 2010 til Retsudvalget.

   Finland ratificerer Europarådets konvention af 4. april 1997

Den 19. februar 2010 meddeler det finske udenrigsministerium i en pressemeddelelse at Finland har ratificeret Europarådets konvention af 4. april 1997, også kaldet Oviedo- eller Bioetik-konventionen. Konventionen forpligter Finland til at beskytte samtykke-inhabile mod ethvert indgreb under anvendelse af lægevidenskaben eller biologi, som ikke er til deres direkte fordel. Danmark har været bundet af samme konvention siden 1999.


2010.02.23: Sundhedsminister - Bertel Haarder (V) afløser Jakob Axel Nielsen (KF)


2010.02.23: Justisminister - Lars Barfoed (KF) afløser Brian Mikkelsen (KF)


===> 2011