2011

    Omskæring af drenge

Den 2. december 2010 havde Sundhedsudvalget, på foranledning af Karen J. Klint (S) stillet en række spørgsmål til Sundhedsministeren vedrørende omskæring af drenge.

Den 10. januar foreligger ministerens svar:

Svar spm 228 SUU om omskæring af drenge skal være en af statens ydelser jvf. svensk retssag,
Svar spm 229 SUU om antal sager de sidste 3 år ved Patientklagenævnet vedr. omskæring af drenge,
Svar spm 230 SUU om omskæring af drenge formodes at blive udført i private hjem i Danmark, i form af de såkaldte køkkenbordsomskæringer.
Svar spm 231 SUU om omskæring af drenge/mænd er forebyggende for seksuel overføring af sygdomme, herunder nedsætte risiko for hiv-smitte fra kvinde til mand,
Svar spm 232 SUU om operation/indgreb, bedøvelse, smertebehandling i forbindelse med omskæring af drenge sker efter almindelige danske sundhedsstandarder.

    Piercing, uddannelse af piercere mm.(1100076)

2011.01.13: Svar spm 460 SUU om hvornår ministeren vil fremsætte lovforslag om uddannelse af piercere m.v.

    Norske Barneombudet om rituell omskjaring av gutter

2011.08.30: Norske Barneombudets høringssvar


    Regerings- og ministerskifte

    2011.10.03: Sundhedsminister - Astrid Krag Kristensen (SF) afløser Bertel Haarder (V)

    2011.10.03: JM - Morten Bødskov (S) afløser Lars Barfoed (KF)


    Bent Lexner: Vi skal opføre os ordentligt og handle etisk

2011.12.13: Som mennesker skal vi opføre os ordentligt over for hinanden og handle etisk, siger Bent Lexner

===> 2012