2012

   Høring om ændring af sundhedsloven og vævsloven

   En dreng dør efter omskæring i Norge, og en domstol i Tyskland kender omskæring af en dreng for strafbar legemsbeskadelse

    Den 5. maj kender en domstol i den tyske by Köln omskæringen af en drenge for strafbar legemsbeskadigelse efter den tyske straffelov. Lægen slipper for straf, da det ikke har været klart for ham, at han begik noget strafbart.
    Den 11.maj kommer det frem at en dreng i den Norske hovedstad Oslo i begyndelsen af maj er død efter at en læge havde omskåret ham.
    De to sammenfaldende begivenheder var formentlig medvirkende til at debatten om drengeomskæring intensiveredes herefter.

   Piercing

   Omskæring på lovprogrammet

   Spørgsmål om problemer med omskæring af drenge

   Offentlig debat om omskæring af drenge

   Etisk Råds formand forsvarer omskæring

   Modsatte røster taler imod et forbud mod omskæring af drenge

   Flere spørgsmål til sundhedsministeren om omskæring af drenge

   Lægeforeningens politik vedr. omskæring af drenge

   Sundhedsministeren beder sundhedsstyrelsen om en undersøgelse af omskæring af drenge

   Ny bekendtgørelse og vejledning om kosmetiske behandlinger

===> 2013