Store partier vil forbyde omskæringKristeligt Dagblad, Morten Mikkelsen | 18. juli 2012

MED AFSTEMNING Den tyske kansler har netop erklæret, at religiøst begrundet omskæring af drenge fortsat bør være lovligt. Men i Danmark er flere partier, herunder Folketingets tre største, mest stemt for et forbud. Overrabbiner: Det svarer til at sige, at jøder ikke længere kan bo i Danmark

Hvis det danske folketing skulle stemme om, hvorvidt religiøs omskæring af drengebørn skal forbydes, tyder meget på, at et sådant forbud ville blive vedtaget. I hvert fald giver ordførere fra Folketingets tre største partier udtryk for, at de og deres partier er skeptiske over for den nuværende praksis, hvor jødiske og muslimske drengebørn lovligt kan omskæres, hvis blot der er en læge til stede, når indgrebet foretages.

I Tyskland har den borgerlige forbundskansler, Angela Merkel, netop slået fast, at jøder og muslimer frit skal kunne praktisere deres religion, herunder foretage omskæringer på drenge.

Erklæringen kom, efter at en domstol i KÖln havde truffet den afgørelse, at en konkret omskæring af en dreng var vold og ikke burde være sket, før drengen var gammel nok til selv at træffe en beslutning.

I Danmark er sundhedsordførerne fra Venstre og Dansk Folkeparti, Sophie Løhde og Liselott Blixt, mere på linje med den tyske domstol end den tyske kansler.

''Jeg synes ikke, der skal være fri ret til at omskære små drenge. Det er ikke et indgreb, som er risikofrit. Det vil man næppe kunne finde en læge, der vil sige, at det er. Man kan diskutere konsekvenserne. Men alene på den baggrund mener jeg, at det er et indgreb, som først bør foretages, når personen er voksen og selv kan tage stilling,'' siger Sophie Løhde (V).

I 2008 tilkendegav Venstres daværende socialordfører Ellen Trane Nørby, at hun ønskede en redegørelse fra daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) om ''de sundhedsfaglige, sociale og retlige konsekvenser af omskæring'' som basis for, at politikerne kunne tage stilling. ønsket blev fremført på baggrund af, at formændene for Det Etiske Råd og Børnerådet dengang anbefalede et forbud. Også Enhedslisten og Liberal Allliance har erklæret sig som tilhænger af et forbud.

Men meget tyder på, at denne redegørelse aldrig blev til noget, og derfor vil Sophie Løhde nu bede sundhedsminister Astrid Krag (SF) om, at den bliver lavet. Det samme vil Liselott Blixt.

''Jeg tror, sagen er blevet syltet. Men det er en debat, som vi er nødt til at tage op. Vi må diskutere, om vi i et moderne samfund kan forsvare, at der foretages sådanne indgreb,'' siger DF-ordføreren.

Hos Socialdemokraterne har kirkeordfører og medlem af sundhedsudvalget Karen Klint i flere år arbejdet med sagen og blandt andet bedt Sundhedsministeriet undersøge, hvor mange sager der har været rejst om patientskader i forbindelse med omskæring af drenge. I 2007-2009 var der ifølge ministeriet seks sådanne sager.

''I den socialdemokratiske folketingsgruppe har vi været delt i spørgsmålet, og vi har ikke haft det til debat siden folketingsvalget. Men vi er meget åbne over for at tage en fordomsfri debat om, hvorvidt vi fortsat skal have den undtagelse fra sundhedsloven, som åbner mulighed for omskæring af drengebørn. Det er en væsentlig debat, for det er ikke et ukompliceret indgreb. Omvendt er der også situationer, hvor omskæring er nødvendig, for eksempel ved medfødt forhudsforsnævring'' siger Karen Klint.

Den radikale sundhedsordfører, Camilla Hersom, på-peger, at hendes parti heller ikke har drøftet spørgsmålet siden valget. Personligt hælder hun til at mene, at omskæring af drenge bør forhindres, men ser helst, at dette sker i dialog med de religiøse grupper.

Ifølge den danske overrabbiner Bent Lexner er der imidlertid intet at føre dialog om, hvis de danske politikere vil forsøge at ændre på den 3000 år gamle jødiske tradition for at omskære drengebørn.

''Omskæring er så meget et kardinalpunkt i jødedommen og for religionsfriheden, at et forbud mod omskæring svarer til at sige: ''Tak, fordi der har været jøder i Danmark i 400 år, nu kan I godt tage af sted'','' erklærer Bent Lexner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Astrid Krag, som er på ferie.