From: Jørgen Witsø-Lund
To: hj.lassen@djurs.net Cc: post@ombudsmanden.dk ; Marian Lyng Møller ; Dan Holmgreen ; Henrik Thomassen ; jurint-alle ; iho@sum.dk ; Lise Stidsen Vandahl
Sent: Thursday, May 16, 2013 10:37 AM
Subject: Omskæring af drenge

Til Hr. Hans Jørgen Lassen

Folketingets Ombudsmand har den 9. november 2012 bedt Social- og Integrationsministeriet besvare Deres henvendelse af 1. november 2012 om, hvorvidt omskæring af drenge findes at være i overensstemmelse med art. 24. nr. 3 i FN´s Børnekonvention.

I denne anledning kan vi meddele, at Sundhedsministeriet har oplyst, at et udvalg under Sundhedsstyrelsen inden længe forventes at afgive en lægevidenskabelig redegørelse om omskæring af drenge.

Social- og Integrationsministeriet har fundet det hensigtsmæssigt at lade denne redegørelse indgå i vurderingen af Deres henvendelse, og vi vil derfor vende tilbage med et svar, når redegørelsen foreligger.

Med venlig hilsen

Jørgen Witsø-Lund
Chefkonsulent
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET / MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND INTEGRATION
Kontoret for Jura og International / Law and International
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf. -45 21429300
E-mail: jlu@sm.dk