Omskæring: Israel raser - danske læger holder fast

Af Astrid Søndberg, asso@tv2.dk

Israel kalder det racistisk og antireligiøst, at Europarådet har vedtaget en resolution for at regulere omskæring af drenge.

Rådet har opfordret sine 47 medlemsstater - heriblandt Danmark - til at sikre, at rituelle omskæringer bliver udført under tilstrækkelige medicinske og sanitære forhold.

Samtidig ønsker rådet en dialog mellem lægerne og repræsentanter for de religiøse miljøer for at få bugt med de "traditionelle metoder, der ikke tager hensyn til barnets bedste interesse og de nye medicinske kundskaber".

Snit for livet
I Danmark er lægerne repræsenteret af Lægeforeningen, hvis formand for etisk udvalg ikke er i tvivl om, at det lille snit bør udsættes:

- Det er vores grundopfattelse, at når man laver sådan et kirurgisk indgreb, der ikke kan begrundes medicinsk eller tilbagedannes, så må personen være så gammel, at han ved, hvad han går ind til, siger Lægeforeningens formand for etisk udvalg, Poul Jaszczak, til tv2.dk.

På den anden side mener Israels udenrigsministerium, at Europarådet bør annullere resolutionen, der ellers blev vedtaget med stort flertal.

'Falske påstande'
- Påstande om, at omskæring skader unge drenges helbred og krop, er falske og beror ikke på videnskabeligt bevis, skriver Israels udenrigsministerium ifølge Ritzau i en pressemeddelelse.

- Denne resolution er en moralsk plet på Europarådet og fremelsker had og racistiske tendenser i Europa, lyder det videre.

Tilbage i Danmark er etisk formand for lægerne ikke imponeret over argumenterne:

- Det er jo en holdning, som vi har hørt før. For os er det væsentligt, at de laver et kirurgisk indgreb, som de ikke kan lave om, siger Poul Jaszczak.

'Ugyldig videnskabelig dokumentation'
Og heller ikke USA's børnelæger, der i sommeren 2012 gik ud med en videnskabeligt funderet anbefaling til fordel for omskæring af spæde drengebørn, kan ryste Poul Jaszczak.

For det videnskabelige grundlag byggede primært på afrikanske undersøgelser, der ikke umiddelbart kan overføres til den vestlige verden - og de amerikanske påstande holder ifølge Poul Jaszczak ikke vand.

- De hævder, at omskæring af små drenge beskytter mod HIV og kræft senere i livet, men tallene er så dårlige, at man ikke kan sige, at de er berettigede, siger Poul Jaszczak.

Samtidig tolker en række andre vestlige lande - heriblandt Danmark - tallene på en helt anden måde en USA.

Beskyttelse ikke relevant for børn
Endvidere har Lægeforeningen tidligere udtalt, at HIV og peniskræft som hovedregel opstår som følge af seksuel aktivitet - og dermed bør omskæring begrundet med disse argumenter sagtens kunne udsættes, til drengen er blevet myndig.

- Ser man kritisk på det, er den eneste medicinske begrundelse for at fjerne forhuden de tilfælde, hvor der er tale om en egentlig forhudsforsnævring, siger Poul Jaszczak.

Målet er debat
Europarådet er en 64 år gammel institution, der blandt andet har til opgave at sikre, at medlemslandene overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Kvinden bag den nye resolution, den tyske politiker Marlene Rupprecht, siger ifølge Ritzau, at "teksten ikke har i sinde at stigmatisere religiøse samfund eller deres traditioner".

- Tværtimod opfordrer forsamlingen til en offentlig debat, der har som mål at opnå bred enighed om børns rettighed til at blive beskyttet mod krænkelser af deres fysiske integritet, siger hun.

Børneombudsmænd fra Danmark, Sverige, Norge og Finland har netop skrevet under på, at de nordiske regeringer bør arbejde aktivt for at sikre, at drenge selv får lov til at bestemme, om de vil omskæres.

Strider mod konvention
De nordiske børneombudsmænd mener, at omskæring af drenge er i strid med FN's børnekonventions artikel 12, der fastslår, at børn skal høres om de rettigheder, der vedrører dem.

Desuden sker der ifølge børneombudsmændene ligeledes brud på artikel 24, der siger, at børn skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, der kan skade deres sundhed.

Ifølge Poul Jaszczak blev omskæring af drenge i USA ikke indført med baggrund i medicinske argumenter - omskæringen skal være indført for at begrænse antallet af onanister.