2013

Marts 26, 2013: Børns umistelige rettigheder.

April 29, 2013: Sundhedsstyrelsen udsender ny vejledning om kosmetisk behandling.

Maj 2013: Dansk Pædiatrisk Selskab v/Søren Rittig afgiver udtalelse om omskæring.

    I en udtalelse fremlægges Dansk Pædiatrisk Selskabs position vedr. omskæring af drenge. Selskabet oplyser at der på de danske hospitaler foretages udelukkende omskæring på medicinsk indikation, "f.eks for at mindske risiko for urinvejsinfektion hos børn." Af udtalelsen fremgår at Dansk Pædiatrisk Selskab ikke finder, at den eksisterende evidens berettiger til generelt at anbefale omskæring af raske drenge, og at selskabet i øvrigt ikke ønsker at deltage i det etisk/moralske anliggende, om hvorvidt omskæring af drenge, i stedet for blot ikke at anbefales, helt skal forbydes.
.

Maj 23, 2013: Sophie Løhde(V) spørger til Sundhedsstyrelsens undersøgelse af drengeomskæring.

    Den 23. maj 2013 stilles der spørgsmål nr. 661 SUU (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse efter ønske fra Sophie Løhde (V), om ministeren vil bekræfte, som det oplyses i en DR-artikel:Stop omskæring af drenge at "Sundhedsstyrelsen er i gang med at kortlægge de eventuelle fordele og ulemper med omskæring", og i bekræftende fald, om hvornår kortlægningen forventes at foreligge.

Maj 31, 2013: Sundhedsministeriet gør forberedelser til særlig registrering af rituelle omskæringer.

    Det fremgår af SUM-SSI korrespondance at Sundhedsministeriet sammen med Statens Serum Institut nu overvejer mulighederne for at lave et nyt supplerende registreringssystem for rituelle omskæringer, som også omfatter indberetning af omskæringer der udføres i private hjem; eet af de initiativer der senere skal udmeldes af ministeren i forbindelse med offentliggørelsen af Sundhedstyrelsens undersøgelse.

Juni 7, 2013: Ministeren svarer på spørgsmål om Sundhedsstyrelsens undersøgelse

    Den 7.juni 2013 foreligger ministerens svar; ministeren bekræfter, at hun har bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge omskæringer af drengebørn nærmere, og at det er hendes forventning, "at en sådan undersøgelse kan give et overblik over omfanget af eventuelle sundhedsmæssige problemer forbundet med omskæring.", og at "Sundhedsstyrelsen meget snart afslutter arbejdet, og at der således vil være sundhedsfagligt grundlag for videre politiske drøftelser senere på måneden."

    2013.12.12: Justitsminister - Karen Hækkerup afløser Morten Bødskov (S)


===> 2014