2017

August 21, 2017 - Ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen:

LISTE OVER BEHANDLINGSTEDER OG LÆGER DER HAR ANMELDT UDFØRELSE AF OMSKÆRING I 2017
Opgjort pr 21. august 2017 har fire behandlingssteder i 2017 indberettet rituelle drengeomskæringer til Landspatientregisteret. Det drejer sig om følgende private sygehuse/klinikker:
  • Aros Privathospital,
  • Kirurgisk Klinik Amager,
  • Norre Kirurgisk Klinik, og,
  • Uroklinik.
Tre individuelle læger har herudover anmeldt at have stået som lægeansvarlig for udførelse af omskæringer, uden for et behandlingssted. Det drejer sig om følgende læger:
  • Muner Mousa Salamed Mahases (AutID: 08F7P)
  • Tim Scholz (AutID: 00196)
  • Benny Kirschner (AutID: 00TC0)

September 1, 2017 - STIGNING I ANTALLET AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ PRIVATE HOSPITALER OG SYGEHUSE I 2016

Nyligt offentliggjorte tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af anmeldte rituelle omskæringer i 2016 er opgjort til 230. Dette skal ses i forhold til, at de private behandlingssteder i de foregående mange år siden 2005 kun indberettedede ganske få eller ingen rituelle omskæringer årligt til Landspatientregisteret.

Den kraftige stigning i forhold til tidligere år er sket efter at Circumwatch i 2015 valgte at politianmelde en række private sygehuse og klinikker til politiet for deres manglende overholdelse af anmeldelsespligten.(Heriblandt alle de behandlingssteder, som der ifølge Sundhedsdatastyrelsen aktuelt nu i 2017 modtages anmeldelser fra, dvs. Aros Privathospital, Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk klinik, og Uroklinik.)

Langt hovedparten (229) af de 230 anmeldelser af rituelle omskæringer der skete i 2016 kom, som forventeligt, fra private sygehuse og klinikker. 225 af de anmeldte rituelle omskæringer var på børn i aldersgruppen 0-4 år.

Der foreligger endnu ingen tal for antallet af anmeldelser i 2017. Det gælder både anmeldelserne fra behandlingssteder, og anmeldelserne fra individuelle læger der udfører eller medvirker ved hjemmeomskæringer.


===> 2018