logo logologo logologo logologo logologo logologo logologo logologo

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

   Nyeste

Marts 29, 2019 - "ENDELIG" OPGØRELSE AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ BEHANDLINGSSTEDER I 2018

For hele operationsåret 2018 er der nu blevet anmeldt mindst 799 omskæringer af drenge fra behandlingssteder i Danmark.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, opgjort pr. 10.marts 2019. Opgørelsen må på dette tidspunkt anses for at have været så godt som komplet og dækkende for omfanget af anmeldelser for 2018. De ialt 799 anmeldelser er kommet fra seks private og et offentligt behandlingssted.

En tidligere opgørelse, opgjort pr. 11.januar 2019, som Sundheds-og Ældreministeriet tidligere på året tilsendte folketinget, angav for 2018 antallet til 760. Der er således siden den tidligere opgørelse tilkommet netto yderligere 39 "sene" anmeldelser vedrørende operationsåret 2018, dvs. anmeldelser der er gjort efter seneste anmeldelsesfrist for operationer 2018 (den 10.januar 2019, jvf bestemmelserne i betænkningen.)November 22, 2018 - NÆSTEN ALLE ANMELDELSER AF OMSKÆRING KOMMER FRA NOGLE FÅ KLINIKKER OG HOSPITALER I KØBENHAVN OG AARHUS

Langt de fleste af anmeldelserne til omskæringsregisteret -- formodentlig mere end 95 % -- , kommer fra nogle ganske få behandlingssteder beliggende i København og Aarhus:

Det drejer sig om behandlingsstederne "Kirurgisk Klinik Amager" og "Norre Kirurgisk Klinik" (i Københavnsområdet), og " Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center" og "Aros Privathospital" (i Århusområdet.)

Det fremgår af nye oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen, på forespørgsel fra Circumwatch, om den antalsmæssige fordeling af anmeldelser mellem de ialt 7 behandlingssteder, som der følge styrelsen, er modtaget anmeldelser fra i 2018.

Sundhedsdatastyrelsen har dog afgjort, efter en konkret vurdering, at tallene for antal anmeldelser fra de fire behandlingssteder Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk Klinik, Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center, og Aros Hospital, er undtaget fra aktindsigt.

De 4 nævnte behandlingssteder har tilkendegivet over for styrelsen, "at oplysninger om antallet af anmeldte rituelle omskæringer udgør oplysninger om forretningsforhold, og at udlevering af oplysninger herom kan have negative konkurrencemæssige konsekvenser for virksomhederne."

Styrelsen vurderer på det grundlag, "at videregivelse af oplysninger om antal indberetninger af rituelle omskæringer for disse virksomheder, vil indebære, at der oplyses om forretningsforhold, hvor det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke videregives."

De tre øvrige behandlingssteder på listen har eksplict tilkendegivet at de ikke har indvendinger imod, at oplysningerne videregives. Men, som det fremgår af tabellen, har de tilsammen kun anmeldt 12 rituelle omskæringer, frem til den 6.november 2018 -- ud af de ialt 640 rituelle omskæringer, der på dette tidspunkt af året er anmeldt til Landspatientregisteret. Langt, langt de fleste af disse udføres altså af de klinikker, hvis salgstal vi ikke må se.

logo