Nyeste

September 1, 2017 - STIGNING I ANTALLET AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ PRIVATE HOSPITALER OG SYGEHUSE I 2016

Nyligt offentliggjorte tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af anmeldte rituelle omskæringer i 2016 er opgjort til 230. Dette skal ses i forhold til, at de private behandlingssteder i de foregående mange år siden 2005 kun indberettedede ganske få eller ingen rituelle omskæringer årligt til Landspatientregisteret.

Den kraftige stigning i forhold til tidligere år er sket efter at Circumwatch i 2015 valgte at politianmelde en række private sygehuse og klinikker til politiet for deres manglende overholdelse af anmeldelsespligten.(Heriblandt alle de behandlingssteder, som der ifølge Sundhedsdatastyrelsen aktuelt nu i 2017 modtages anmeldelser fra, dvs. Aros Privathospital, Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk klinik, og Uroklinik.)

Langt hovedparten (229) af de 230 anmeldelser af rituelle omskæringer der skete i 2016 kom, som forventeligt, fra private sygehuse og klinikker. 225 af de anmeldte rituelle omskæringer var på børn i aldersgruppen 0-4 år.

Der foreligger endnu ingen tal for antallet af anmeldelser i 2017. Det gælder både anmeldelserne fra behandlingssteder, og anmeldelserne fra individuelle læger der udfører eller medvirker ved hjemmeomskæringer.

August 21, 2017 - Ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen:

LISTE OVER BEHANDLINGSTEDER OG LÆGER DER HAR ANMELDT UDFØRELSE AF OMSKÆRING I 2017
Opgjort pr 21. august 2017 har fire behandlingssteder i 2017 indberettet rituelle drengeomskæringer til Landspatientregisteret. Det drejer sig om følgende private sygehuse/klinikker:
 • Aros Privathospital,
 • Kirurgisk Klinik Amager,
 • Norre Kirurgisk Klinik, og,
 • Uroklinik.
Tre individuelle læger har herudover anmeldt at have stået som lægeansvarlig for udførelse af omskæringer, uden for et behandlingssted. Det drejer sig om følgende læger:
 • Muner Mousa Salamed Mahases (AutID: 08F7P)
 • Tim Scholz (AutID: 00196)
 • Benny Kirschner (AutID: 00TC0)

December 1, 2016 -    Lægeforeningen: DET ER ETISK UACCEPTABELT.

Drengeomskæring er etisk uacceptabelt og bør elimineres,siger Lægeforeningen
  I december 2016 opdaterede Lægeforeningen sit holdningspapir vedr. omskæring. I det nye holdningspapir skriver lægeforeningen, at

   "omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt,
   hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet"
   .


  Lægeforeningen udtaler videre:

   "kirurgiske indgreb [bør] som udgangspunkt begrænses til situationer, hvor de med stor sandsynlighed vil være en sundhedsmæssig fordel for patienten.
   Lægeforeningen mener ikke, at det er dokumenteret, at omskæring indebærer en sundhedsmæssig fordel for drengebørn. ..
   .


   Processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Det vigtigste hensyn i overgangen hen imod eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred, herunder minimering af uautoriserede indgreb.".


November 28, 2016: Thyra Frank (LA) og Ellen Trane Nørby (V) afløser Sophie Løhde (V) som ældre-, hhv. sundhedsminister
November 28, 2016: Søren Pape Poulsen (K) afløser Søren Pind (V) som justitsministerNovember 23, 2016: Sundhedsminister vil ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres

  Sophie Løhde vil i forbindelse med en konkret sag ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres. I et svar over folketinget, giver hun i stedet en generel beskrivelse af samtykke-reglerne, forholdet til forældreansvarsloven, og reglerne for den samtykke-inhabile patients medinddragelse.Hun oplyser naturligvis ikke, at forældre kun kan samtykke på deres børns vegne, til lægelige indgreb, som er til børnenes sundhedsmæssige fordel.

November 19, 2016: 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen

  Vi fejrer i dag 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen i Europarådets Ministerkomité. Ifølge konventionens artikel 6, må der kun gøres indgreb på mindreårige børn, som er til direkte fordel for deres sundhed. Danmark har ratificeret konventionen, og er således forpligtet af dens bestemmelser.

November 15, 2016: Sundhedsminister oplyser igen Folketinget, om at drenge ikke har sundhedsmæssig fordel af omskæring

  Sophie Løhde oplyser i et svar over folketinget, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at et raskt lille drengebarn reelt ikke har nogen sundhedsmæssig fordel ved at få skåret en del af sin penis.