Nyeste

August 6, 2018 - OPGØRELSE OVER INDBERETTEDE KØKKENBORDSOMSKÆRINGER (Omskæringer udført uden for behandlingssted)

En ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, omfanget af indberettede "køkkenbordsomskæringer", dvs drengeomskæringer udført i hjemmet eller andre steder uden for et behandlingssted. Tabellen angiver autorisationsID for den lægeansvarlige for indgrebene, og hvorvidt det har været den lægeansvarlige der selv har stået for udførelsen, eller den har været uddelegeret til en medhjælp/en mohel, således som det sker ved rituelle omskæringer af drenge i regi af det jødiske samfund. Tabellen opsummerer alle indberetninger der er sket, siden ordningen med indberetningspligt til en særlig tabel for køkkenbordsomskæringer trådte i kraft 1.januar 2017. Ialt er der frem til 6.august 2018 indberettet 14 drengeomskæringer til denne tabel siden ordningen trådte i krav. Heraf er de 8 udført i 2017.For året 2018 er der frem til 6.august tilsvarende udført 3 rituelle omskæringer af en medhjælp til en læge. De blev alle overværet af lægen Marianne Lewinsky (autID 005TV). (Marianne Lewinsky stod også som overværende læge, for 3 af de rituelle (jødiske) omskæringer i 2017.) Herudover er der i 2018 til den særlige tabel for 'køkkenbordsomskæringer', udført uden for et behandlingsted, blevet indberettet 3 stk rituelle omskæringer, udført uden for et behandlingssted af lægen Muner Mahases (autID 08F7P). Lægen Muner Mahases har tidligere (i den første halvdel af 2017) haft tilknytning til omskæringsklinikken "Verdens Kirurgisk Kosmotologisk Center" i Aarhus, hvorfra der i den periode blev indberettet et ikke ubetydeligt antal omskæringer til Landspatientregisteret.

August 6, 2018 - NY OPGØRELSE OVER BEHANDLINGSSTEDER SOM HAR UDFØRT OG INDBERETTET RITUEL OMSKÆRING I 2018

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, hvilke behandlingssteder, der frem til den 6.august 2018 har indberettet til Landspatientregisteret, om at de har udført operationer af typen 'Rituel omskæring' i operationsåret 2018. Ny på listen, set i forhold til indberetninger i 2017, er Kirurgisk Klinik Svendborg *), Privathospitalet Mølholm, og Aarhus Universitetshospital. Tabellen oplyser SHAK-koden (sygehusafdelingskoden) og navnet på de omfattede behandlingssteder.

*) Opdatering 15.nov 2018: Oplysningen i tabellen fra Sundhedsdatastyrelsen, om at Kirurgisk Klinik Svendborg har udført rituel omskæring er fejlbehæftet. Fejlen skyldes formodentlig at en anden klinik har anmeldt rituelle omskæringer, men på en eller anden måde er kommet til at anmelde under Kirurgisk Klinik Svendborgs SHAK-kode.

April 30, 2018 - STIGNING I ANTALLET AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ PRIVATE KLINIKKER OG SYGEHUSE I 2017

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af anmeldte rituelle omskæringer i 2017 nu er blevet er opgjort til 662, heraf 654 udført på behandlingssteder, og 8 uden for behandlingssteder overværet af individuelle læger. Dette skal ses i forhold til, at de private behandlingssteder i de foregående mange år siden 2005 og frem til 2014 kun indberettedede ganske få eller ingen rituelle omskæringer årligt til Landspatientregisteret. I 2016 begyndte et par klinikker i Københavnsområdet at indberette i løbet af efteråret, da de blev pålagt det af Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af indberetninger i 2016 nåede da op på 229 for året som helhed.

Den kraftige stigning i forhold til tidligere år er sket efter at Circumwatch i 2015 valgte at politianmelde en række private sygehuse og klinikker for deres manglende overholdelse af anmeldelsespligten.(Heriblandt alle de behandlingssteder, som der ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 er modtaget anmeldelser fra, dvs. Aros Privathospital, Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk klinik, og Uroklinik.). Den 1.januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse om indberetninger til Landspatientregisteret i kraft, og der gøres nu en mere seriøs myndighedsindsats for at forbedre dækningsgraden af indberetninger. Området har også nu et vist omfang af politisk bevågenhed.

Af den nye opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fremgår desuden foreløbige tal pr. 30.april 2018, for de første 4 måneder af 2018, hvor der er blevet indberettet ialt 273 rituelle omskæringer. Heraf 271 udført på behandlingssteder, og 2 uden for behandlingssteder, overværet af individuelle læger. Antallet indikerer, at anmeldelses-raten for rituelle omskæringer udført på private behandlingssteder fortsat er i stigning.