Nyeste

April 30, 2018 - STIGNING I ANTALLET AF ANMELDELSER AF OMSKÆRING PÅ PRIVATE KLINIKKER OG SYGEHUSE I 2017

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af anmeldte rituelle omskæringer i 2017 nu er blevet er opgjort til 662, heraf 654 udført på behandlingssteder, og 8 uden for behandlingssteder overværet af individuelle læger. Dette skal ses i forhold til, at de private behandlingssteder i de foregående mange år siden 2005 og frem til 2014 kun indberettedede ganske få eller ingen rituelle omskæringer årligt til Landspatientregisteret. I 2016 begyndte et par klinikker i Københavnsområdet at indberette i løbet af efteråret, da de blev pålagt det af Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af indberetninger i 2016 nåede da op på 229 for året som helhed.

Den kraftige stigning i forhold til tidligere år er sket efter at Circumwatch i 2015 valgte at politianmelde en række private sygehuse og klinikker for deres manglende overholdelse af anmeldelsespligten.(Heriblandt alle de behandlingssteder, som der ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 er modtaget anmeldelser fra, dvs. Aros Privathospital, Kirurgisk Klinik Amager, Norre Kirurgisk klinik, og Uroklinik.). Den 1.januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse om indberetninger til Landspatientregisteret i kraft, og der gøres nu en mere seriøs myndighedsindsats for at forbedre dækningsgraden af indberetninger. Området har også nu et vist omfang af politisk bevågenhed.

Af den nye opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fremgår desuden foreløbige tal pr. 30.april 2018, for de første 4 måneder af 2018, hvor der er blevet indberettet ialt 273 rituelle omskæringer. Heraf 271 udført på behandlingssteder, og 2 uden for behandlingssteder, overværet af individuelle læger. Antallet indikerer, at anmeldelses-raten for rituelle omskæringer udført på private behandlingssteder fortsat er i stigning.